หลักการของธุรกิจออนไลน์-สำหรับการเติบโตที่ดีกว่า

online-business-cluster

การทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการทำโฆษณาเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่เข้าใจผิด
การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Website ให้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้ได้

Online Business Benefits

การทำธุรกิจทางออนไลน์ ควรจะตั้งเป้า ให้ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
มีคนโทรเข้ามาสอบถามสินค้า จํานวน 1-5 ราย ต่อวัน ภายในระยะ การพัฒนา 9 เดือน
สะสมลูกค้าเก่า ที่เป็นกลุ่ม จัดซื้อ และ เจ้าของกิจการ หาฐานลูกค้า ไม่ตํ่ากว่า 40,000 ราย

อันนี้คือการกำหนดเป้าหมาย ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ หากไม่มีเงินทุนมาก เราควรเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ในเชิงกลยุทธ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*