>

การทำแผนพัฒนาธุรกิจ – Business Plans

การพัฒนาแผนธุรกิจ – การเขียนแผนธุรกิจ

Business Plan คืออะไร ?

Business Plan คือการสร้าง Business Goals
เหตุผล สำหรับสิ่งที่พวกเราต้องกระทำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
และ แผนการต่างๆ ที่จะทำให้ไปสู่จุดหมายเหล่านั้น
Business Plan อาจมี กลุ่มข้อมูล Background เกี่ยวกับองค์กร และ ทีมงาน เพื่อไปให้สู่เป้าหมายที่วางไว้

Business Plan หรือ ภาษาไทย เราเรียกว่า แผนธุรกิจ อาจจะ มีเป้าของการเปลี่ยนแปลง ใน และ เรื่องของ Branding สำหรับ ลูกค้า , ผู้ใช้งาน หรือระดับชุมชน
เมื่อ ธุรกิจของคุณได้จัดตั้งและมีขึ้น มันจะถูกสร้างเป็นแผนระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 5 ปี แล้วแต่ว่า แผนธุรกิจอย่างไหน เป็นที่ต้องการ เมื่อผู้ลงทุน ได้มองดู เกี่ยวกับการลงทุน และผลที่จะได้รับกลับมาจากการลงทุน ในช่วงเวลาเหล่านั้น

ผู้รับชม 

ผู้รับชม แผนธุรกิจ (Business Plan) อาจจะเป็นเรื่องที่ เน้นมองดู จากฝั่งภายใน และ จากฝั่งภายนอก แผนการมองดูจากฝั่งภายนอก จะเป็นเรื่องที่สำคัญกับฝั่ง Stake Holder ฝั่งด้านนอก (ตอนนี้ ทาง Search Monopoly ก็มีแผนดึง Business Partner บางกลุ่มเข้ามาเป็น Clients) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุน พวกเขา มักจะมี ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของทางองค์กร และ ทีมงาน ที่จะนำธุรกิจ ไปสู่เป้าหมาย สำหรับ การสร้างผลกำไรนั้น พวกผู้ถือหุ้นจากภายนอก ซึ่งรวมทั้งฝั่งนักลงทุน และ กลุ่มลูกค้า