>

“Content is King” คืออะไร ในแบบฉบับ Search Monopoly

Content is King – ทำอย่างไร ให้ชนะตลาดออนไลน์ Content is King มักถูกนักการตลาดเอามากล่าวอ้างอยู่เสมอ แต่ผู้ทำ เนื้อหา ให้เป็นราชานั้น ทำอย่างยากลำบาก ไม่ได้ทำขึ้นมาได้ง่ายๆ การทำเนื้อหา ถ้าทำไม่ถูกหลักการ ก็กลายเป็น A Dog Shit หรือ Content is NOT King ก็เป็นได้ ถ้าไม่เข้าใจหลักการทำ เนื้อหาเชิงโครงสร้างที่ดี Content…

หลักการของธุรกิจออนไลน์-สำหรับการเติบโตที่ดีกว่า

การทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการทำโฆษณาเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่เข้าใจผิด การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Website ให้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้ได้ Online Business Benefits การทำธุรกิจทางออนไลน์ ควรจะตั้งเป้า ให้ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีคนโทรเข้ามาสอบถามสินค้า จํานวน 1-5 ราย ต่อวัน ภายในระยะ การพัฒนา 9 เดือน สะสมลูกค้าเก่า ที่เป็นกลุ่ม จัดซื้อ และ เจ้าของกิจการ…

เปรียบเทียบ โฆษณา PPC AdWords – SEO Organic – E-mail Marketing

ใช้ผิดวิธี - แพ้ทุกสนามรบ ยุทธศาสตร์การวางแผนทางการตลาดออนไลน์ เข้าใจ เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกัน อย่ายึดติด แค่แนวคิด แต่ให้นึกสภาพรวม