content-is-king

“Content is King” คืออะไร ในแบบฉบับ Search Monopoly

December 5, 2016 Palawast Jeamsaard 3

Content is King – ทำอย่างไร ให้ชนะตลาดออนไลน์ Content is King มักถูกนักการตลาดเอามากล่าวอ้างอยู่เสมอ แต่ผู้ทำ เนื้อหา ให้เป็นราชานั้น ทำอย่างยากลำบาก ไม่ได้ทำขึ้นมาได้ง่ายๆ การทำเนื้อหา ถ้าทำไม่ถูกหลักการ ก็กลายเป็น A Dog Shit หรือ Content is NOT King ก็เป็นได้ ถ้าไม่เข้าใจหลักการทำ เนื้อหาเชิงโครงสร้างที่ดี Content is King ต้องมีโครงสร้างที่ดี Content is King ต้องตามหลักถูกต้องของการทำ SEO Content is King ต้องมี DATA Structure ที่ดีเช่นกัน Content is King ต้องมี เนื้อหาเชิงลึกที่ละเอียดกว่า [อ่านต่อ]

online-business-cluster

หลักการของธุรกิจออนไลน์-สำหรับการเติบโตที่ดีกว่า

November 18, 2016 Palawast Jeamsaard 0

การทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการทำโฆษณาเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่เข้าใจผิด การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Website ให้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้ได้ Online Business Benefits การทำธุรกิจทางออนไลน์ ควรจะตั้งเป้า ให้ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีคนโทรเข้ามาสอบถามสินค้า จํานวน 1-5 ราย ต่อวัน ภายในระยะ การพัฒนา 9 เดือน สะสมลูกค้าเก่า ที่เป็นกลุ่ม จัดซื้อ และ เจ้าของกิจการ หาฐานลูกค้า ไม่ตํ่ากว่า 40,000 ราย อันนี้คือการกำหนดเป้าหมาย ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ หากไม่มีเงินทุนมาก เราควรเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ในเชิงกลยุทธ์

online-marketing-strategy

เปรียบเทียบ โฆษณา PPC AdWords – SEO Organic – E-mail Marketing

November 16, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ใช้ผิดวิธี – แพ้ทุกสนามรบ ยุทธศาสตร์การวางแผนทางการตลาดออนไลน์ เข้าใจ เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกัน อย่ายึดติด แค่แนวคิด แต่ให้นึกสภาพรวม

danger-sme-digital-40

ปัญหา SME ในโลก ยุคดิจิทัล กับภัยร้ายทางการตลาดออนไลน์

November 15, 2016 Palawast Jeamsaard 1

ปัญหาของ SME ที่ไม่ได้รับความรู้การทำการตลาดออนไลน์ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ไร้ทิศทาง และ ขาดโอกาส จนเสียเปรียบทางธุรกิจ และกำลังจะล่มสลาย

the-war-room-outcome-analysis

Outcomes Analysis – The War Room

November 12, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ทำ Adwords เพื่อศึกษา Outcomes ที่เกิดขึ้น และนำมาพัฒนากระบวนการสร้างเนื้อหา และ โครงสร้าง Website ให้ตอบโจทย์การทำ SEO อย่างเห็นผล