>

การทำ โฆษณา Google AdWords ฉบับสมบูรณ์ มากๆ

เนื้อหาทั้งหมด สำหรับการสอน Google AdWords

เรียนการทำ Google AdWords ฉบับสมบูรณ์

Account Budget - เกี่ยวกับเรื่อง งบประมาณ โฆษณา ของ AdWords

Active View คืออะไร
Actual cost-per-click (CPC) คืออะไร
วิธีเลือก Ad delivery options
Ad extensions
Ad formats - มีอะไรบ้าง และเลือกให้ที่เหมาะสม
Ad Group Default Bids - เราต้องตั้ง bid มาตรฐานจำนวนเท่าไหร่ ?
Ad group: Definition - กลุ่มโฆษณา คืออะไร ?
Ad position - ตำแหน่งของโฆษณาของเรา
Ad Preview and Diagnosis tool - เครื่องมอสำคัญ วิเคราะห์โฆษณา และคำค้นหา
Ad Rank - ตัวนี้สำคัณไฉน เหตุใดต้อง ซิเรียสกับมัน
Ad relevance - ความสอดคล้อง คล้องจองของโฆษณา นั้นสำคัญมาก
Ad status: Definition
AdSense
Advertising policies
AdWords API
AdWords promotional code (coupon)
AdWords: Definition
All conversions: Definition
Alternate email address
Analytics
Approved
Approved (adult): Definition
Approved (limited): Definition
Approved (non-family): Definition
Auction
Auto-tagging
Automated bid strategy: Definition
Automated rules
Automatic payments
Automatic placements
Average cost-per-click (Avg. CPC): Definition
Average CPA: Definition
Average position (Avg. Pos.)
Bid adjustment: Definition
Billing threshold
Broad match
Bulk edits
Cache
Campaign group: Definition
Campaign status: Definition
Campaign: Definition
Card verification number (CVN)
Change history

เรียนรู้การทำ โฆษณา Google Adwords แบบมืออาชีพ

Adword Tutorial - 1

Choose Your Campaign Setting - การเลือกการติดตั้ง แคมเปญ
Create Effective Ads - สร้าง โฆษณา (Ads) ที่มีประสิทธิภาพ
Make sure your Ads Show - ทำให้มั่นใจว่า โฆษณาของคุณแสดงผล
See how your Ads Perform - ตรวจสอบและดูผลลัพธ์ ของโฆษณาของเรา

Comments are closed.