>

ทำไม ทำ SEO จึงคุ้มกว่า ?

เราทำ SEO เพื่อให้คนเข้าเว็บในอัตตรา การเติบโตแบบทวีคูณ
SEO เป็นการทำให้คนเข้าเว็บอย่างเป็นธรรมชาติ เติบโตจากค่า [citation] ที่ได้รับจาก LINK ต่างๆ ที่เว็บเพจ ส่งมาให้สู่ เว็บของเรา

แหล่งทำ LINK SEO สำหรับปี 2016 เป็นต้นไป แทบจะ ทำได้ยาก และ ต้องทำเชิงคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ต้องหาแหล่งเว็บที่มีความน่าเชื่อถือสูง