การ Fetch as Google คืออะไร

fetch-as-google-featured-images

ทำการทดสอบว่า Google Bot สามารถไต่ขึ้นไปบนหน้าเว็บเพจของคุณได้

Test if Google can crawl your web page

การทำ Fetch as Google เป็นเครื่องมือที่จะทำการทดสอบ ว่า Google ทำการแสดงผลหน้าไว็บไซต์จาก URL ของเว็บเราได้อย่างไร เราสามารถใช้การ Fetch as Google เพื่อดูว่า Googlebot สามารถเข้ามาดูในหน้าเว็บเพจนั้นๆได้ และเข้ามาดูว่า Google ได้สร้างการแสดงผลของหน้าเราไว้ได้อย่างไร และก็มีเรื่องของทรัพยากรเช่น รูปภาพ หรือ สคริปต่างๆ ได้ถูกปิดกั้นโดย Googlebot ไว้ด้วยหรือไม่ โดยเครื่องมือนี้จะทำการจำลองสถานการณ์การไต่ของ Googlebot อันนี้จะช่วยให่เราสามารถทำการ Debugging หรือแก้ข้อผิดพลาดต่างๆในหน้าเว็บไซต์ของเราเองได้ด้วย
fetch-as-google-rendering

สำหรับ Mobile apps เราสามารถเข้าไปดูได้ที่ “Fetch as Google for Apps Tool”

ขั้นที่ 1 ทำการ Run a Fetch

1. ใน text box ให้เราระบุ path ของ URL ของเราลงไป สำหรับหน้าที่เราต้องการให้ Google เข้ามาดึงข้อมูล หากเกี่ยวข้องกับ Root ของ Website ให้เราทิ้งเอาไว้เฉยๆ และกดปุ่ม Fetch ได้เลยทันที

ให้เราใส่เฉพาะ Path ไม่ต้องใส่ Domain เต็มๆของเรา

Fetch restrictions: ในหน้าโดเมนหลัก ให้ดูด้วยว่าเว็บของเราที่ต้องการ Fetch เป็น Https หรือ Http เพราะตอนนี้ Google สามารถ Fetch ได้เฉพาะ HTTP เป็นหลัก

การ Fetch ของ Google ไม่สามารถส่งค่า Cookies หรือค่า Login หรือชุดข้อมูลอื่นๆได้
การ Fetch ไม่มีการ Follow พวกการทำ Redirection หากคุณทำการ Fetch หน้าที่มี redirection คุณจะได้การ ติดตามแบบ Manual และได้รับการแจ้งเรื่องของ “Redirected” ใน Fetch Status จะปรากฏแสดงด้านล่างแทน

บทความจาก Search Engine Land : How To Use Fetch As Googlebot Like An SEO Samurai
 http://searchengineland.com/how-to-use-fetch-as-googlebot-like-seo-samurai-214292

ค้นหา เนื้อหาความรู้นี้ เข้าไปดูใน Google Help ได้ที่ส่วนนี้

Search Console Help >> Crawl >> Help Google crawl the right content>> Preview how Google gets your content

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Search Console Web Quality Guideline

Learn how Google gets your site content – เรียนรู้ว่า Google ได้รับเนื้อหาของเว็บไซต์เราได้อย่างไร
See the importance of crawling & rendering – เข้าไปดูความสำคัญของการไต่บนหน้าเว็บเพจ และการแสดงหน้าเว็บ
Blocked Resources Report – รายงานทำการปิดกั้นทางทรัพยากรณ์ที่ไม่ต้องการ (เพื่อประหยัดทรัพยากรณ์การไต่เว็บเพจของ Google)
Use Fetch as Google for websites – คุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Fetch Tool ของ Google อยู่ ณ ขณะนี้