March 30, 2017

SEO คืออะไร?

SEO - Search Engine Optimization เป็นการกระทำต่างๆ เพื่อทำให้หน้าเว็บเพจ communicate กับ Search Engine ได้ดียิ่งขึ้น ตามมาตรฐานการพัฒนาเว็บ --- SEO มักถูกนำมาประยุกต์ เพื่อผลทางธุรกิจ เนื่องการ มันสามารถทำการจัดอันดับได้ดีขึ้นสำหรับการค้นหา ให้แก่ Internet User
SEO มักถูกสร้าง นิยามไปต่างๆนานา ตามความประสงค์ของ ผู้ให้บริการ
Search Monopoly เห็นว่า ลูกค้า ควรศึกษา การทำ SEO ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ ใช้บริการ
Schema - Meta DATA - Micro Format - DATA Structure - URL Structure - Rich Snippet
ผู้พัฒนา ไม่ควร Overcharge ปัจจัยพื้นฐาน เหล่านี้ จาก Platform หรือ CMS ที่ทำการรองรับอยู่แล้ว และควรจะ ระบุให้ชัดเจน ว่ามีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง เนื่องจาก ผู้ให้บริการ SEO และ นักการตลาด SEO เชิงกลยุทธ์ ยังต้องใช้ งบประมาณอีกมาก ในการพัฒนา Authority ให้แก่ลูกค้า

เกี่ยวกับ SEO

SEO ไม่ใช่งาน Spam Links หรือปั้น Backlinks นะครับ หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิด การทำ SEO มันคือการพัฒนาเว็บให้มีคุณภาพ ตอบสนองกับการจัดเรียงและทำความเข้าใจในชุดเอกสารข้อมูลออนไลน์ หรือพวกหน้า Webpages ต่างๆ ของเว็บไซต์ ที่อยู่ภายใช้ URLs และ ip ของเรา ให้มีประสิทธิภาพ และ มี Meaning ที่ถูกต้องตามหลักการของ Data Structure.

การทำ SEO มีเป็น หมื่นๆวิธี หมื่นๆ เทคนิค ตามแต่ Scope ของงาน จะมาหา Solution ซ้ำๆกันไม่ได้ครับ
การเรียนรู้เรื่องของการทำ SEO ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องอาศัยระยะเวลา และพยายามที่สูงมากๆ และใช้เวลาร่วมเรียนรู้ไปกับมัน เพราะ Search Engine นั้นจะทำความเข้าใจ Meaning ของ Webpage ของคุณ จากการค่อยๆ พัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

SEO - Contents พวก Freshness สำคัญมาก
SEO - Citation ที่มีคุณภาพ
SEO - ใช้ระยะเวลาบ่มเนื้อหา ที่เรียกว่า Useful Content มาจะได้รับการ พิจารณา หรือ Validate ว่าเป็น แหล่ง Citation ชั้นดี อันนี้ต้องอาสัยทักษะประสบการณ์สูง ทั้งทางเรื่องงานเขียนบทความ ที่มีความกระชับ ใช้คำได้ถูกต้อง ไม่ใช้คำสิ้นเปลือง และมีบริบทของการ Focus ไปที่ Topics อย่างชัดเจน
SEO - Semantics เรื่องของการสื่อสารกับ Search Engine ให้ Search Engine เข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อ ในการจัดอันดับ ก้อนของเนื้อหาจะถูกบรรจุด้วยชุด Source Code ข้อมูลเพื่อทำ Highlight ว่ามันคืออะไร

หลักการการทำ SEO พื้นฐาน จนไปถึงระดับ Advance จะราคาไม่เท่ากันนะครับ ตามแต่ความยากง่าย แค่ค่า Technology รวมทั้งค่า Operate งานด้วยครับ

บริการ SEO ของ Search Monopoly : บริการรับทำ SEO สายคุณภาพ

เรียบเรียง บทความ ในหมวดหมู่ Search Engine Optimization

SEO Process

กระบวนการเพื่อ เพิ่มให้ผู้เข้าชม เข้าสู่เว็บไซต์อันหนึ่งอันใด ให้สูงสุด โดยทำให้ เว็บนั้นๆ ขึ้นอยู่บนอันดับที่สูงที่สุด บนผลการแสงการค้าหาใน Search Engine
เรียนรู้กระบวนการทำ SEO ได้ที่ SEO Process

ส่วนที่ (1) ภาพอย่างกว้างของ SEO

ภาพกว้างๆ กระบวนการทำ SEO

ประโยชน์ของการทำ SEO

 • คุณรู้หรือไม่ว่า SERP คือ อสังหาริมทรัพย์ ?
 • การลดต้นทุนของเจ้าของกิจการ

ความท้าทายที่ยากของการทำ SEO

 • การแข่งขันกันทำอันดับ
 • ไม่มีการการันตี
 • การเปลี่ยงแปลง ขึ้นๆลงๆ ของการทำอันดับ
 • ปัจจัยเรื่องของเวลา

THE SEO Process - กระบวนการทำ SEO

 • ขั้นตอนการวิจัย
 • ขั้นตอนการวางแผน และ กลยุทธ์
 • ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน SEO
 • ขั้นตอนติดตามและวัดผล
 • ขั้นตอนการเก็บบันทึกและการวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการรักษาสภาพให้คงอยู่

ในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SEO

 • การซื้อโฆษณา หรือซื้อ LINKS
 • การตลาดในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional)

ส่วนที่ (2) Search Engine ในยุคแรกสุด

search-engine-technology

Search Engine ที่ใช้กันในวงกว้าง ณ ปัจจุบัน - Google

 • Yahoo!
 • Bing

รูปแบบต่างๆ ของ Search Engine และ เว็บไดเร็คทอรี่

 • รุ่นแรกๆของ เสิร์ชเอนจิน
 • ยุคที่สองของเสิร์ชเอนจิน
 • เสิร์ชเอนจิน ในระดับภูมิภาค
 • เสิร์ชเอนจิน ในแนวดิ่ง (Vertical) Search Engine
 • เสิร์ชเอนจิน ที่ยึดพื้นฐานของ Spider
 • เสิร์ชเอนจิน ที่เน้นการผสมผสานกัน (Hybrid)
 • เสิร์ชเอนจิน ที่ใช้งานโดย Meta DATA

Web Directories

กายวิภาค ผ่าวิเคราะห์ อะไรซ่อนอยู่ใน Search Engine

 • Spiders, Robots, Bots และ Crawlers
 • Interface ของการค้นหาด้วยคำสืบค้น
 • การ INDEXING
 • รายการของการทำอันดับ

ส่วนที่ (3) เรื่องพื้นฐาน เกี่ยวกับเว็บไซต์

web coding

การเลือกตั้งชื่อ Domain Name

 • Domain Name NamesSpaces
 • การซื้อ โดเมน

การเลือกใช้ HOST

 • เลือก PLATFORM ก่อน
 • เลือกประเภทของ HOST

จะเป็นการออกแบบเว็บไซต์เอง หรือ ใช้ Software 3rd-Party ?

 • การจ้าง นักพัฒนาเว็บไซต์
 • เครื่องมือประโยชน์ใช้สอยฟรี หรือซอฟแวร์ที่ซื้อมาแบบมีลิขสิทธิ์

การทำให้เว็บใช้งานได้อย่างดี (Website Usability)

 • สิ่งที่ต้องพิจารณาโดยทั่วไป (พื้นฐาน)
 • สิ่งที่ต้องพิจารณา ในเรื่องการเชื่อมโยงของ LINK
 • เรียนรู้ข้อมูลเชิงประชากร
 • ต้องมั่นใจว่า เว็บเราตอบสนองกับ Browser
 • การสร้าง เว็บเพจ Layout อย่างธรรมดา
 • การใช้งาน webpage ที่อัจริยะ
 • การพัฒนา HTML ฟอร์ม
 • การพัฒนาความเร็วของหน้าเว็บเพจ (Page Speed)

ส่วนที่ (4) ปัจจัยการทำอับดับ ภายใน (Internal Ranking)

google-web-ranking-factors-001

การวิเคราะห์ SERP

On-Page ปัจจัยการทำอับดับ

 • การมี [Keyword] อยู่ใน Tag
 • การบรรจุ [Keyword] อยู่ใน URL
 • การมี Keyword บรรจุอยู่ในบทความ
 • การมี Keyword อยู่ใน Description Tag
 • การมี Keyword อยู่ใน Headline Tags
 • การประมาณการ Keyword
 • Keyword Prominence
 • คุณภาพของ Outbound Links
 • อายุ และความเก่าแก่ของหน้า Webpage
 • ขนาดของหน้าเว็บเพจ
 • [Keyword] ใน Link Anchor Text

ปัจจัยการทำอับดับของการทำ On-Site

 • Keyword ในโดเมน
 • ขนาดและปริมาณของจำนวนเนื้อหา
 • การพิจารณาถึงการเชื่อมโยงของ Links
 • ความสดใหม่ของ Webpage

การนำสิ่งที่กล่าวมา ใส่ไว้รวมกัน

 • ดำเนินการ Run Script
 • สร้าง HTML ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ (5)ปัจจัยการทำอันดับภายนอก

Links จากภายนอก

 • เราควรรู้คนที่ทำการ Refer มาถึงเรา
 • ปริมาณ และ คุณภาพของ Backlinks

Links ออกไป ที่พังแล้ว ?

 • การควบคุม Link ออกที่พังแล้ว

การเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานในเว็บของเรา

 • วิเคราะห์ คำค้นหา จาก Search Engine
 • การใช้ Google Analytics
 • Google tool bar
 • บทเรียนของ พฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บของเรา

ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และ อายุของเว็บไซต์

 • ประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • อายุของเว็บไซต์

ส่วนที่ (6)การตรวจเฝ้าสถิติทางเว็บ

เว็บเสิรฟเวอร์ LOG และ รูปแบบ

 • NCSA Common Format
 • NCSA Combined Format
 • NCSA Combined Format และ APACHE
 • ทำการแลกเปลี่ยนจาก IIS W3C ให้ไปเป็น NCSA Combined
 • จุดศูนย์รวมส่องไปที่ Web Spider ใน WEB LOG

Web STAT Tool ที่ได้รับความนิยม

การใช้งาน WEB LOG อย่างมืออาชีพ

ส่วนที่ (7) Google Web Master Tool และ Google Analytics

Google Web Master Tools

 • การติดตั้ง Web Master Tool
 • DashBoard
 • ในส่วนของ "Site Configuration"
 • ในส่วนของ "Your Site on The Web"
 • ในส่วนของ DIAGNOSTICS

Google Analytics

 • การติดตั้ง Google Analytics
 • เมนูของ Google Analytics
 • DashBoard
 • แหล่งที่มาของ Traffic
 • เนื้อหา
 • เป้าหมาย
 • Google Analytics เข้ามาอย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ (8) กับดักของ Search Engine

หลุมพรางของ JavaScript

 • JavaScript ใช้สร้าง เนื้อหา
 • JavaScript ในการใช้ทำ เมนู หรือ เนื้อหาแบบ Dynamic
 • Ajax

กับดักจากการใช้ Dynamic Widget

 • การใช้งาน Flash
 • การใช้งาน JAVA Applets
 • การใช้งาน ActiveX Controls

กับดัก HTML

 • การใช้งาน FRAME
 • การใช้งาน iFrame
 • การใช้งาน External Divs
 • การใช้รูปภาพแทน TEXT
 • ขนาดหน้าเว็บเพจที่ใหญ่จนเกินไป
 • ชุด CODE HTML ที่ซับซ้อนจนเกินไป และปัญหาในเชิงรูปแบบ

กับดักของ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์

 • เว็บที่ช้ามากๆ

หน้า Error ต่างๆ

Session IDs และ ตัวแปร URL

หน้าเพจที่กระโดดออกมา หรือ Doorway Pages

Robots.txt

ส่วนที่ (9) Robots Exclusion Protocol

ทำความเข้าใจ REP

 • Crawling {VS} Indexing
 • ทำไมมีกิจกรรมผิดๆ ในเรื่อง Crawling หรือ Indexing

เรื่องต่อ - Robots.txt

 • การสร้าง Robots.txt
 • การตรวจสอบ Robots.txt
 • การลงไฟล์ Robots.txt ทดแทน
 • ความสำคัญของ Crawlers
 • ทำความเข้าใจ รูปแบบ Robots.txt
 • การกำกับ Robots.txt
 • เคสที่มีความละเอียดอ่อน
 • เรื่องพื้นฐานทั่วไปของ Robots.txt สำหรับการปรับแก้ไข

Meta Robots Directives

 • HTML Meta
 • HTTP Header
 • No-Follow Links
 • การติดต่อกับ web Spider
 • Reverse DNS Crawler Authentication

ส่วนที่ (10) การทำ Sitemaps

ทำความเข้าใจเรื่อง Sitemaps

 • ทำไมเราต้องใช้ Sitemap

HTML Sitemap

 • เครื่องมือการสร้าง HTML Sitemap
 • XML Sitemaps
 • รูปแบบของ XML Sitemap
 • ตัวอย่างของ XML Sitemap
 • ทำไมเราต้องใช้ XML Sitemap
 • XML Sitemap ค้นพบด้วยเครื่องมือ อัตโนมัติ
 • ที่อยู่ของ Sitemap และการตั้งชื่อ
 • ข้อจำกัดของ XML Sitemap
 • เครื่องมือการสร้าง XML Sitemap
 • ตัวตรวจสอบ XML Sitemap
 • การส่ง XML Sitemap

ส่วนที่ (11) การวิจัย Keyword

กลยุทธ์ ของการจัดวาง [Keyword]

 • Long-Tail Keyword

Keywords และ เรื่องของ ภาษา

 • ความสำคัญของ Word Stemming
 • การโมดิฟาย Keyword
 • Letent Semantic Indexing (LSI)

กระบวนการวิจัย Keywords

 • การจัดตั้ง จากสิ่งที่เรามี
 • นำมาแต่งเติมด้วย Keyword ที่เราทำ LIST เอาไว้
 • ทำการตรวจสอบความถูกต้องของ Keyword ของเรา
 • ชุดสุดท้ายของ Keyword ในรายการ
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

ส่วนที่ (12) การทำ Backlink (Link Building)

การสร้าง Links

 • ให้เริ่มสร้างชื่อเสียงในช่วงเริ่มแรก
 • เข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
 • ให้ประเมินคู่แข่งของคุณ
 • การได้มาของ Link อย่างเป็นธรรมชาติ
 • แหล่งทำ Link และคุณภาพของ Link

ส่วนประกอบต่างๆ การสร้าง Links

 • เบสิค ของการสร้าง Link
 • Link Bait
 • การทำ Social Bookmarking
 • website Syndication
 • Directories
 • เพิ่มลิงค์ของคุณในทุกๆที่
 • สร้าง เว็บที่เข้ามาส่งเสริม

ส่วนที่ (13) การวิเคราะห์คู่แข่ง และวิจัยคู่แข่ง

ค้นหาคู่แข่งของคุณ

 • คู่แข่งของการทำอันดับจาก การวิจัย Keyword
 • ค้นหา คู่แข่งเพิ่มเติม จาก Keyword อื่นๆ
 • สืบค้น Backlink ของคู่แข่ง

วิเคราะห์ คู่แข่งของคุณ

 • การวิเคราะห์ ประวัติ และความเป็นมาของเว็บคู่แข่ง
 • วิเคราะห์ เว็บ Traffic
 • ประมาณการ Social Network

จับตาดู คู่แข่งของคุณ

 • ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของคู่แข่งคุณ
 • วิเคราะห์สถิติช่วงอนาคต
 • ใช้การวัดอันดับอย่างอัตโนมัติ

ส่วนที่ (14) การพิจารณาพัฒนา เนื้อหาให้เว็บเพื่อ SEO

เข้ามาเป็นพื้นที่ของทรัพยากร

 • SEO ที่คาดคะเนได้
 • เนื้อหา สำหรับระยะสั้น
 • เนื้อหา สำหรับระยะยาว
 • ความ Balance ของเนื้อหา
 • เนื้อหาที่สร้างแรงกระตุ้น

การทำซ้ำของเนื้อหา (Duplicated Content)

 • การใช้งาน Canonical Element
 • การมีหลายๆ URLs
 • Fine-Grained content indexing
 • เรื่องการผลิตซ้ำของเนื้อหา จากภายนอก
 • เพจที่มีเนื้อหาคล้ายๆกัน
 • เนื้อหาที่เป็น Deep-Linked
 • การป้องกันเนื้อหาของคุณ

เนื้อหาในแนวดิ่ง (Vertical Content)

 • Vertical Search

ส่วนที่ (15) ปรากฏการณ์ Social Network

Social Platform และ ความเป็นรูปแบบของชุมชน

 • BLOG
 • Twitter
 • เว็บที่ทำไว้ใช้ในการแชร์เนื้อหา
 • เว็บโซเชี่ยลบุ๊คมาร์ค
 • เว็บที่ใช้ในการทำ Social Network

กลยุทธ์การทำ Social Media

 • ให้ทำการวิจัยไว้บ้าง
 • ให้คิดค้น สูตรเฉพาะของกลยุทธ์ของเว็บคุณ
 • ให้ลองกระทำวิธีการต่างๆทางกลยุทธ์ ที่สร้างไว้

การค้นหาแบบ Real-Time

 • Twitter Real-time Search
 • OneRiot Real-time Search

ส่วนที่ (16) Search Engine Marketing

โลกของ SEM

 • PPC Platforms
 • ความรู้พื้นฐานของ SEM
 • กระบวนการทำ SEM

Google AdWords

 • การติดตั้ง Google AdWord
 • การติดตั้งแคมเปญ
 • รูปแบบชนิดของ Keyword Match
 • การติดตั้ง โฆษณา (Ad)
 • การลองทดสอบ AdWords
 • เทคนิคต่างๆ สำหรับ AdWords

Google AdSense

 • การติดตั้ง Google AdSense
 • รายรับจากการทำ Google AdSense
 • ติดตั้ง AdSense บนเว็บไซต์
 • เทคนิคต่างๆ สำหรับ AdSense

SEM และ SEO ต้องทำแบบควบคู่กัน

 • การจูน คำค้นหาสำหรับ SEO จากการทำ ทดสอบทาง PPC
 • ให้เลือก Keyword ที่ดีกว่า

ส่วนที่ (17) การ SPAM ในเสิร์ชเอนจิน

ทำความเข้าใจ การ SPAM Search Engine

 • อะไรที่เราบ่งบอกได้วาเป็น SPAM เสิร์ชเอนจิน
 • รายละเอียดของการ SPAM
 • ทำอะไรดี เมื่อเว็บเราโดนทำโทษ เมื่อเราไปใช้รูปแบบ SPAM

ส่วนที่ (18) ความวกวนของ อุตสาหกรรมนี้

BING

 • ตาราง เครื่องมือ Keyword

Search ใน WIKI

 • การกระทำต่างๆ ใน Search Wiki
 • ประโยชน์ของ Search Wiki
 • ข้อเพิ่มเติม ที่ต้องนึกถึงสำหรับ Search Wiki

ลิงค์ในแบบ No-Follow

 • รูปแบบ
 • แนวคิดเพิ่มเติม

การค้นพบความวุ่นวาย

 • เว็บที่เกี่ยวข้องสำหรับ SEO ที่จัดแสดงโดย Search Engine ต่างๆ
 • เว็บบล๊อก

MIND SET ของการทำ SEO แบบมีคุณภาพ

กลุ่มชุมชน การตลาดออนไลน์ SME แบบพึ่งพา เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน - Search Monopoly
เน้นกลยุทธ์ ที่ดีกว่า ด้วยการตลาดออนไลน์ของ Search Monopoly
อย่าทำ SEO จนเกิดพอดี - เรียนรู้ที่ Search Monopoly
ทำ SEO และ Adword แบบผู้มีปัญญา โดย Search Monopoly
SEO สายขาวสนิท มากมิตรสหาย เน้นกลยุทธ์
Technical SEO แสนสนุก เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ากลัวกับคู่แข่งตัวโตๆ จงเป็นตัวเล็ก ที่ไม่กลัวยักษ์ใหญ่
ความจริงใจ ด้วยการให้ พัฒนาความสัมพันธ์ จึงก่อเกิดผลลัพธ์
ชนะคู่แข่ง ด้วยการให้คู่แข่ง อย่าลืม การทำ Partnership
อย่าหลอก ลูกค้าของคุณ ด้วยเหตุผลการขายที่เป็น SPAM
ให้ข้อมูลเชิง FACT ที่ดีแก่ลูกค้า
เราต้อง มี Mindset ที่เข้าใจอย่างดีว่า "Webpage" คือ "Real Estate"
ธุรกิจการทำ SEO เหมือนการเพาะบ่มไวน์
ไวน์รสดีมาจาก คุณภาพ ที่ดินที่ดีกว่า และ ไวน์ชั้นเลว มาจาก วิสัยทัศน์ของคนที่ไม่เอาไหน
ยิ่งนาน ยิ่งติดทน แต่คุณคงต้อง "อดทน"
ถึก และ มีไอเดีย ทำไปเรื่อยๆ มันก็ชนะ
ถ้าไม่มีเทคนิค ทำเชิงคุณภาพ Follow ตาม นโยบายของ Google Policy
ความยั่งยืน มาจาก เพื่อนที่เราไว้ใจ ค่อยๆค้นหา อย่ารีบร้อน
Backlink ต้องเป็นธรรมชาติ ชอบก็ให้ ไม่ใช่ก็ไม่ต้องติด
ให้ความจริงใจ เดี๋ยว Backlink มันจะวิ่งมาเอง จงเชื่อ และ เข้าใจความลับอันนี้
Motivation จากการทำงาน - พอมี inspired แล้ว -- Outcomes ที่ดียิ่งก่อเกิด
คนที่มองข้าม SHOT มักล้มเหลว -- ผู้ที่ดูความล้มเหลว มักมองที่ผลสำเร็จของคนอื่น -- แต่ไม่เคยมอง คนที่กำลังเดินอย่างยากลำบาก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
ตายเป็นตาย --สู้แบบ เถรตรง
เหตุผลการขายมีมากมาย ทำไมไม่มาคิดกัน ?
ชัยชนะเป็นของ Agency ไม่ใช่คู่แข่งในสนามรบ
จินตนาการ ถ้าเราสร้างแนวคิด ที่ถูกต้องกว่า และให้เขาด้วยความจริงใจ มันจะชนะแบบอ้อมๆ
เราไม่รู้ว่าใครจริงใจ หรือไม่จริงใจ ทำแบบถึกไว้ก่อน
ใครมาลอกเรา เราให้เขาลอกไป แต่เขาจะไม่เข้าใจกระบวน และ วิธีการ พลิกแพลง
ของดีๆ ลอกกันไม่ได้ ของแย่ๆ ลอกกันง่ายมาก
พูดมาตั้งนาน ไม่คิดตามคุณก็ไม่เชื่อ
เรื่องบางอย่าง อธิบายยาก เพราะ Technique มันเยอะ
SEO ทำอย่างน้อย 7 ปี จึงจะเทพ (มีความเชี่ยวชาญ ในกลยุทธ์)
SEO คือ กลยุทธ์ล้วนๆ ส่วน Technique คือประสบการณ์ เขาจึงไม่นิยมบอกต่อๆกัน
SEO ต้องเลือกตาม Sense Perception ของเราเอง โลกเราแบ่ง Technique มากมาย อ่านแล้วชอบแนวไหน ให้เลือกแนวนั้น
เราไม่สามารถสร้างลูกค้าได้จากทางลัด เลือกวิธีการแบบใด ย่อมได้ ลูกค้าแบบนั้น
หากคุณขายสินค้า หลอกลวง แล้วมาทำ SEO สายคุณภาพ นั่นหมายถึง คุณเสียเวลา และโอกาสทางธุรกิจคุณ
การขายสินค้าหลอกลวง ไม่ยั่งยืน เพราะอย่างไรก็ตาม คุณต้องโดน Agency เจ้าใดเจ้าหนึ่ง หลอกคุณมาอีกต่อ
การโดนหลอก 1 ครั้ง อาจสูญเงิน ไปราวๆ 60,000 บาท มักจะให้โอนสดเป็นเงินก้อนเลย
การทำ SEO ต้องดูเรื่อง Requirement ให้ชัด ถ้า requirement ไม่ชัดเจน นั่นหมายถึง การฆ่าตัวตาย ในธุรกิจของคุณ
ปรึกษาฟรี จะดีกว่า และไปแบบเห็นหน้าตัวต่อตัว เพราะ SEO คือ Technical & Pratical Solution ไม่ใช่ ระบบ ที่ตายตัว
คนทำโรงงาน -- SME แนวโรงงาน มักจะ คาดหวัง SEO ราคาถูก เพราะอยากตัดต้นทุน สุดท้าย พ่ายแพ้แก่ โรงงานที่ พัฒนา Fact และ บทความที่น่าเชื่อถือ
อย่ามองว่าเว็บโรงงาน เป็นเว็บที่ดูขี้เหร่ได้ ขายของดี ต้องทำให้ดี แล้วลูกค้าดีๆจะมาหา แต่ไม่ผิด หากคุณ "ห่วย" ไม่ได้ดีจริง ก็ต้องขายของถูกๆ Position SEO ได้ถูก งานก็หลุดมาบ้าง

อย่า SPAM อย่า SPAM และ อย่า SPAM

SEO ทำแบบ Automation ไม่ต้องเทพมาก ใช้เงินซื้อเอา
อย่าทำ SEO แบบเล่นการพนัน เพราะมันไม่เคยยั่งยืน
คนที่หลงเข้าไปทำ SEO โดยบริษัทรับทำ SEO ต้องศึกษาความเสี่ยง และข้อมูลให้ดีๆ
เราไม่สามารถอธิบายได้ชัดว่า บริษัทแต่ละที่ ใช้เทคนิคแบบใดบ้าง ต้องเข้าไปปรึกษาหลายๆที่
เลือก บริษัท SEO ที่สามารถเจอตัวได้ และสามารถแสดงการทำ BACKLINK ที่มาจากธรรมชาติ
Search Monopoly ไม่มีนโยบายทำ Backlink ใดๆทั้งนั้น ทำจากการสร้าง Community และการให้เป็นหลัก
Search Monopoly สอนการทำ Adword และการทำ SEO แบบยั่งยืน เสนอแนวคิด และไอเดียที่ดีกว่า
มีคนเก่งๆเยอะ ก้าวถูกทาง ได้ภูมิคุ้มกัน แล้วคุณจะรุ่ง
ก้าวผิดทาง เหมือนกรอกยาพิษ ทุกอย่างมีขาว และ มีดำ แม้ทำ SEO สายขาว (White Hat) เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเขา (White ???)
มนุษย์เราเขียนอะไรลงไปก็ได้บนหน้าเว็บเพจ จากนั้นสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการตกแต่ง Layout ให้ดูดี
การทำ SEO ต้องดู องค์ประกอบหลายๆอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการเขียนบทความ และคำว่าเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด