online-business-cluster

หลักการของธุรกิจออนไลน์-สำหรับการเติบโตที่ดีกว่า

November 18, 2016 Palawast Jeamsaard 0

การทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการทำโฆษณาเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่เข้าใจผิด การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Website ให้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้ได้ Online Business Benefits การทำธุรกิจทางออนไลน์ ควรจะตั้งเป้า ให้ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีคนโทรเข้ามาสอบถามสินค้า จํานวน 1-5 ราย ต่อวัน ภายในระยะ การพัฒนา 9 เดือน สะสมลูกค้าเก่า ที่เป็นกลุ่ม จัดซื้อ และ เจ้าของกิจการ หาฐานลูกค้า ไม่ตํ่ากว่า 40,000 ราย อันนี้คือการกำหนดเป้าหมาย ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ หากไม่มีเงินทุนมาก เราควรเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ในเชิงกลยุทธ์

danger-sme-digital-40

ปัญหา SME ในโลก ยุคดิจิทัล กับภัยร้ายทางการตลาดออนไลน์

November 15, 2016 Palawast Jeamsaard 1

ปัญหาของ SME ที่ไม่ได้รับความรู้การทำการตลาดออนไลน์ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ไร้ทิศทาง และ ขาดโอกาส จนเสียเปรียบทางธุรกิจ และกำลังจะล่มสลาย

the-war-room-outcome-analysis

Outcomes Analysis – The War Room

November 12, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ทำ Adwords เพื่อศึกษา Outcomes ที่เกิดขึ้น และนำมาพัฒนากระบวนการสร้างเนื้อหา และ โครงสร้าง Website ให้ตอบโจทย์การทำ SEO อย่างเห็นผล