No Image

กิจกรรมด้านวัสดุศาสตร์ โดย อาจารย์ และ นิสิตจุฬาฯ ไปเยี่ยมชมโรงงานนครภัณฑ์

September 16, 2016 Palawast Jeamsaard 1

SEARCH MONOPOLY ร่วมมือกับ บริษัทอุตสาหกรรม นครภัณฑ์จำกัด ผู้ผลิดสินค้าเกี่ยวกับงานปูนปั้น และ ของตกแต่งภายนอกอาคาร กับการจัดทำกิจกรรม ดูงาน และ เยี่ยมชมโรงงานของ มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ และ นิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมงานครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Inspection Trip) เพื่อให้ได้เห็นการผลิตจริง รวมถึงวิธีการควบคุมการผลิต ตลอดจนเทคนิคและผลิตและการบริหารจัดการต่างๆ ทางนิสิต สามารถเข้าถึงประสบการณ์จริง โดยทางโรงงานนครภัณฑ์ ยินดีที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน นิสิต และ บุคคลทั่วไปให้ได้มีโอกาส เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ตรงจากโรงงานผลิตของเรา โรงงาน นครภัณฑ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องของการให้กลับต่อสังคม Corporate social responsibility (CSR) ซึ่งโรงงานนครภัณฑ์ เชื่อว่า [อ่านต่อ]