>

เรียนเชิญ เข้าใจปัญหา สำคัญ ที่เป็นบ่อนทำลาย ธุรกิจออนไลน์ของคุณ

สมัยนี้ มีแต่ผู้เปิดสอน หรือ บริการด้านโฆษณาออนไลน์ ปัญหาของ SME ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง

สมัยนี้ มีแต่ผู้เปิดสอน หรือ บริการด้านโฆษณาออนไลน์
ปัญหาของ SME ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง

ตอนนี้ ผู้ประกอบการไทย กลุ่ม SME ประสบปัญหาหนัก ในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์
เพราะมักมี พวกนักการตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม Digital Agency ที่ไม่มีความรับผิดชอบในเนื้องาน
และ ไม่มีความละเอียดปราณีต อีกทั้ง ไม่จริงใจ ที่จะ บอกรายละเอียดที่ชัดเจนให้กับ นักธุรกิจ SME

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขาดความรู้ ความเชี่ยชาญในการทำการตลาดออนไลน์
แต่ กลายเป็นกว่า กลุ่ม Digital Agency ที่ไร้จรรยาบรรกลับให้ Solution ที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้ตอบโจทย์ การทำธุรกิจให้กับกลุ่ม SME

นอกจากจะให้วิธีการที่ผิดๆ และ Over เกินจริงแล้ว มักใช้หลักการ หรือ Concept ที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะ ปัญหาเรื่อง Social Media Marketing.
เพราะ นักการตลาดออนไลน์ ไม่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตัวเองทำ และมักสักแต่ว่าอยากจะ ขายงานให้เสร็จๆ

นักการตลาดออนไลน์เอง กลับเข้าใจผิดและคิดหลงตัวเองไปว่า การที่เผยแพร่ Message ทางการตลาดออกไปเยอะๆ ให้คนเห็นผ่านตาจำนวนมากๆ จะเป็น Key Success เพียงอย่างเดียว แต่หารู้ไม่ว่า การตลาดออนไลน์ ที่แท้จริง มันมีอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นอีกมาก

ผู้ที่มีประสบการณ์ ทางการตลาดอย่างจริงจัง ต้องคิดในรูปแบบกลยุทธ์ของการทำการตลาด ไม่ใช่สักแต่ว่าเพียง พุ่งเป้าไปแต่เรื่อง การทำให้มีคนผ่านสายตาโฆษณา จำนวนมาก หรือ จ่ายงบประมาณการโฆษณา ออกไปจำนวนมากๆ อันนั้นคือหลักการที่ผิดอย่างยิ่ง

ผู้ประกอบการ SME ต้องการแผนการธุรกิจออนไลน์ในแบบยั่งยืนต่างหาก และพวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้ ในสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์ ได้กระทำเอาไว้ ควรมีกระบวนการความคิดที่เป็นเหตุและเป็นผล อีกทั้งควรเป็นผู้ที่จริงใจ ในการให้ โดยการ Educate คนให้รับรู้ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะ จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบของตัวผู้ประกอบการ SME เอง ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงอีกมาก

การสร้าง Community ทางธุรกิจ มันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่จะช่วยให้เกิดการผลักดันให้เว็บของกิจการของตนเอง นั้นมีการเติบโต อีกทั้ง ผู้ประกอบการ SME จะต้องไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว จะต้องเข้ามาทำความรู้จักกับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ เข้าใจการดำเนินธุรกิจ Online จะต้องอาศัยระยะเวลาในการเพาะบ่ม

และที่สำคัญ เรื่องการใช้ Technology การใช้ Platform ต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการตลาดออนไลน์ จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นไปอีก

Search Monopoly เล็งเห็นว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เราเองจำเป็นต้องเดินด้วยตัวคนเดียว ไม่รับหลักการของ Digital Agency ที่กำลังดำเนินการเป็น Traditional ในวงการ ที่เน้นแต่หาลูกค้าและปิดงานขายเป็นหลัก
Search Monopoly ยอมทำงานหนักขึ้น แม้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในสายงานนี้ แต่ด้วยประสบการณ์ทำการตลาดออนไลน์มากว่า 8 ปีแล้ว ทำให้พบว่า อุปสรรคมีมากกว่า เรื่องเพ้อฝันหรือความสวยหรูในโลกของการตลาดออนไลน์
Search Monopoly พบว่า ในอุตสาหกรรมนี้ มักจะอวดอ้างสรรพคุณ เพื่อเพิ่มค่า CTR หรือ Click Through Rate ดึงดูดให้ผู้ประกอบการ หลงผิด คิดว่ามีสูตรลับความสำเร็จในโลกการตลาดออนไลน์
Search Monopoly ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเสียจากช่วยเหลือหรือผลักดันให้เราได้ก้าวและเติบใหญ่ออกไปพูดให้กับวงการ SME ต่างๆ ได้มีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ควรตระหนักถึง การวิเคราะห์ Performance ในช่องทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจตนเองอย่างระมัดระวัง

Search Monopoly จะเปิดสอนการตลาดออนไลน์ และมีคอร์สอบรมการทำ Google Adword ให้ฟรีๆ กับผู้ประกอบการ SME โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
เพื่อเป็นการ ตอบกลับให้กับสังคม Search Monopoly มีนโยบาย ให้การช่วยเหลือและส่งเสริม ในเรื่องของ Education 90% และอีก 10% เป็นรูปแบบของธุรกิจ

การศึกษาต้องมาก่อน !

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการให้ที่มีมูลค่า คือการให้ความรู้ คู่ ภูมิคุ้มกัน นั่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเราตระหนักถึงเรื่องนี้มากกว่า เนื่องด้วย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SME จากหลายภาคส่วน ที่เพิ่งเข้ามาสู่ระบบการตลาดออนไลน์ และพยายามพัฒนาแผนธุรกิจของตนเองในช่องทางการตลาดเหล่านี้ ควรมีความรู้ที่ดีก่อน ควรรู้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดต้องทำอย่างไร และอะไรคือหลักการตลาดออนไลน์ ที่ยั่งยืน อีกทั้งควรรู้หลักการของงานประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นพันธมิตรหรือให้การสนับสนุน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพ โดยจะช่วยส่งเสริมให้ ชุมชนธุรกิจและชุมชนของการตลาดออนไลน์ ดำเนินไปอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากกว่า

Search Monopoly ยินดีที่จะให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเรียนรู้ การทำ แผนพัฒนาธุรกิจทางการตลาดและได้เปิดโอกาสให้ ชุมชนของนักประชาสัมพันธ์ หรือแหล่งข่าวต่างๆ ได้เข้ามาประสานความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเราหวังว่า สิ่งนี้คือจุด Connect ที่จะทำให้เกิดโครงการใหญ่ๆ เป็น Tradition ใหม่ที่ยั่งยืนกว่า

เรียนเชิญ เข้ามาเรียนรู้ประเด็น การโฆษณา Google AdWords แบบเชิงกลยุทธ์

เนื้อหา - เข้าใจ การวัดผลประสิทธิภาพทางการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME

ตอนนี้การทำ Google AdWords ยากมากยิ่งขึ้น การใช้งานผู้ให้บริการจาก Google Agency หลายๆราย เริ่มอิ่มตัวแล้ว ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จากผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดออนไลน์ ที่ไกลเกินตัว มีผู้ให้บริการหลายๆรายที่ให้ Solution ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ทางประสิทธิภาพทางการตลาด และเกิดภาวะการแข่งขันในช่องทางเดียวที่สูงเกินไป และไม่เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

สภาพปัญหาที่เรามักพบบ่อยๆ คือการเดินเข้าไปในระบบ แล้วมีธุรกิจซ้ำๆกันทำให้ ผู้ประกอบการต้องใช้ทุนโฆษณามากยิ่งขึ้น ธุรกิจของคุณกำลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงสูง

การแก้ปัญหาของเรา

Solution. การตัดต้นทุน 10 เท่า เพื่อให้ได้โอกาส 20 เท่า ทำอย่างไร ?

paid-traffic-landingpage

LOGO Search Monopoly size 45pxSearch Monopoly สอนการโฆษณา การตลาดออนไลน์ อย่างยั่งยืน เราพยายามให้คุณได้คิดเปลี่ยนจาก การตลาดแบบ Red Ocean ให้กลายเป็น Blue Ocean โดยการทำให้คนเข้ามาร่วมมือช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรามากยิ่งขึ้น

เมื่อธุรกิจของคุณมีพันธมิตรทางโลกออนไลน์เข้ามาสนับสนุนมากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณมีอำนาจและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแผนกลยุทธ์ในการตัดต้นทุนที่ทำให้ได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งเป็นอันมาก มันจะเป็นตัวขยายโอกาสให้คุณทำอันดับในการแข่งขันและเพิ่ม Visibility ในการค้นหาเข้ามาพบเจอเว็บของคุณ อีกทั้งเรายังไม่ทิ้งในเรื่องความรู้การพัฒนา Web Usability ที่เป็นตัวหลักในการทำให้เว็บของคุณมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างไม่สิ้นสุด

Free Adword Course

Free GoogleAdword Course เรียน แอดเวิร์ดฟรี

สอนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการ Adword โดยต้องเสียค่าจ้าง บริษัท เอเย่นรับทำ Google Adword ผมจึงเปิดคอร์สการสอน แบบลึกๆ ให้ฟรีๆ มืออาชีพ ประสบการณ์สูง

meme-adwords-free-jpg

จะสมัครเรียนฟรี กลับมาคลิ๊กสมัครเรียน ที่นี่เลย ลงข้อมูลเสร็จภายใน 3 นาที 

สมัครเรียน AdWords

สอนให้ฟรีๆ ไม่คิดเงิน
ไม่เก็บเงิน แต่ขอคนตั้งใจจริงๆนะครับ เราต้องการคนที่พร้อมจะขายโอกาสทางธุรกิจให้แซงคู่แข่งทิ้งไปจริงๆ
เทคนิค แบบ E-Commerce จากค่ายใหญ่ๆ
สอน เทคนิคสุดลึก ระดับ E-commerce แบรนด์ดังๆที่เขาใช้กัน - เทคนิคที่หาไม่ค่อยเจอ ที่คอร์สทั่วๆไป
เรียนได้ไม่จำกัด ขอความขยันและ เข้ามาสอบถามเทคนิคบ่อยๆ
สอนจน ผู้เรียน ได้ใบ Google Adword Certificated สอนให้ทำ Adword มีประสิทธิภาพมากกว่าจ้างคนอื่น

organic-traffic-webmaster-tool-seo-ppc-research

การทำ โฆษณา PPC หรือ การทำ AdWords ไม่ใช่การทุ่มงบโฆษณา จำนวนมากๆ แต่เราต้องคิด ในเชิงระบบของการค้นคว้าวิจัย การสร้าง "Keywords" ของเราเอง เฉพาะตัว
และมีการ Research อย่างสมเหตุสมผล เพื่อตัดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็นออกไป อีกทั้งนำไปสร้าง องค์ประกอบ และ โครงสร้างในการทำ Organic Traffic ได้ในอนาคต

จากถาพที่เห็น การใช้ Google AdWords PPC ในงบประมาณเพียง 2,100 บาท คุณสามารถ Research เหตุผลการซื้อและการขายของ ออนไลน์ของคุณ แล้วนำมาต่อยอดให้เว็บเติบโต กลายเป็นเว็บขนาดใหญ่

จนมีคนเข้าเว็บ ไม่ต่ำกว่า 200 คนต่อวัน หรือทำได้มากกว่านั้นทาง Organic จนไปถึงวันละ 4,000 - 10,000 คนต่อวัน ถามแต่การขยายขอบเขตของธุรกิจของคุณ
Traffic ทาง Organic จากการเรียน ระบบ War Room เป็นเรื่องการเรียนแบบผสมผสาน ในเชิงเทคนิค ของการทำ PPC แล้วเอามา บูรณาการ (Integrate) กับการทำ SEO ได้อีกด้วย
ซึ่ง ตัวอย่างจากภาพ สามารถประหยัดงบการโฆษณา PPC ได้ถึง 78,000 บาทต่อเดือน และยังสามารถขยายการเติบโตได้อีกแบบไม่สิ้นสุด

แอดเวิร์ด ทำ conversion ได้ดี
ภาพที่ 1 - คลิ๊กขยายดู ตัวอย่าง การทำ Conversion หรือเพิ่มยอดขาย ทางเว็บ ด้วยการใช้ Google Adword ที่ดีกว่า
เทคนิคการทำ Google Adword โดยไม่ต้องจ้าง
ภาพที่ 2 - คลิ๊กขยายดู ตัวอย่าง ต้นทุนถูกกว่า ตำแหน่งดีมาก

หลักสูตร เนื้อหาวิชา ใช้หลักการเรียนเดียวกับ การ Training ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Google Adwords ระดับโลก ที่ทั่วโลกใช้กัน

เราไม่ใช่ หลักสูตร สำเร็จ จากสำนักไทยๆ ที่ขายวิชาที่หากินไม่ได้ ไม่ใช่มืออาชีพเขาใช้กันในตลาด

เราสอนให้คุณเก่งกว่าเรา เราสอนให้คุณเข้าใจ และควบคุมมันได้ด้วยตนเอง

เราสอนจนคุณ ขยายกิจการได้ ลดรายจ่ายโฆษณา และ ต่อยอด ด้วย เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Keywords ที่เราได้มา

สามารถเอา Keywords ที่เราจ่ายไป มาประยุกต์ทำ Traffic ฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียเงิน จ่าย Adwords

สามารถพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท ให้ใหญ่กว่าคู่แข่งได้

depressปัญหา ของคุณใช่ไหม ?

 • อยากทำ โฆษณา Adword เองเป็น แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ?
 • เรียนแต่ละที เนื้อหาเดิมๆ สอนไม่ลึกไม่ละเอียด คนสอนชอบ กั๊ก วิชา
 • ค่าสอนแพง เก็บจุกจิกรายทาง 3พันบ้าง 5พันบ้าง ไม่คุ้ม เหมือน หมอเลี้ยงไข้

#แนวทางการสอน

 • ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ขาย Concept ไม่ขายฝัน ไม่มี สตี๊ฟจ๊อบ ไม่มี แจ๊คหม่า มีแต่เนื้องานล้วนๆ
 • ไม่มี สูตรสำเร็จ Guru สร้างแรงบรรดาลใจ ให้กด Share 3 บรรทัด
 • สอนให้ผู้เรียน ทำข้อสอบ Google Certificate ได้ด้วยตนเอง
 • สอนให้ผู้เรียน ทำโฆษณา และ การตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • สอนให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ทำอย่างไรให้ ขายของทาง เว็บเพจได้
 • สอนให้ทำเนื้อหาเชิงละเอียด คมกว่าคู่แข่ง
 • สอนให้หลบคู่แข่ง เล่นกลยุทธ์อ้อมๆ แต่ชนะคู่แข่ง
 • สอนให้ประหยัดรายจ่าย ใช้เงิน แค่ 200 บาท ชนะคู่แข่ง 20,000 บาท ได้สบายๆ
 • สอนให้คุณไม่หลงทาง ไม่ต้อง พึ่งพาใครอีก ทำจนกว่าเราจะเก่ง ควบคุมได้ด้วยตนเอง
 • สอนงานเชิงระบบ ทำเป็นเองทุก STEPs

#คุณลักษณะที่เหมาะสม

 • คุณต้องเป็นนักปฏิบัติ ชอบการลงมือทำจริง
 • คุณต้องอดทน เข้าใจระบบคิดให้ดี แล้ว ฝึกกระบวนการทำด้วยตนเอง
 • ถึก ขยัน ชนะคู่แข่งทุกสนาม

#เงื่อนไขการพิจารณา

 • คุณต้องเป็นเจ้าของเว็บเท่านั้น - โปรดอย่าเอาเว็บคนอื่น ที่เราไม่มีสิทธิ หรืออำนาจในการแก้ไข มาเรียน
 • ผู้เรียนจะถูกพิจารณา เป็นรายบุคคลไป - เว็บที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถเข้ามาเรียนได้
 • ผู้เรียน ต้องมีความต้องการขยายธุรกิจทางออนไลน์จริงๆ

#Dress_Code

 • ห้ามใส่สูทผูกไท๊ด์ ที่นี่ ไม่ต้อนรับ
 • ใส่เสื้อผ้าตามสบาย ไม่โป๊ ไม่นมหก ไม่ต้องมาอวดหุ่น
 • ทำตัวเหมือนเพื่อนฝูง ไม่โดดเด่น มาด้วยความจริงใจ อบอุ่นเป็นกันเอง
Class Lectureอธิบายเอกสารประกอบการสอน
Lecture 001 - The War RoomIntroduce การทำ Adwords ก่อนการ set up -- ล้างสมอง ให้เข้าใจภาพรวมก่อนการตั้งค่า Adwords เรียนรู้ การพัฒนาธุรกิจ โดยใช้ Google Adwords และเข้าใจการตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น

ภาคต่อ 2 - เข้าใจพฤติกรรมการค้นหา (Search Theory)
ภาคต่อ 3 - Outcome Analysis
https://goo.gl/WE3FAe
ลำดับที่นั่ง ผู้จองกิจการ
1 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
2 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
3 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
4 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
5 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
6 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
7 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
8 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
9 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
10 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
11 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
12 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
13 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292
14 ที่นั่งว่างจองโทร 098-55-29292

บรรยากาศในห้องเรียน

ตอนนี้เราเป็นแค่กลุ่มก้อนเล็กๆ ยังไม่มีเวทีระดับใหญ่ ตอนนี้กำลังพัฒนา คอร์สให้แน่นกว่าเดิม สักสิบบท โหดๆ แล้วจะไปขึ้นบนเวทีใหญ่ๆ ตามมหาฯลัยครับ

ใครที่มาเรียนช่วงแรกๆ จะได้ความรู้เยอะกว่าคนอื่นนะครับ เพราะจะลงลึกมากๆ เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเศษขี้เถ้าเลย เห็นทุกรายละเอียดเลยครับ (เห็นทุกองศาของเนื้องาน)

รูปแบบการสอน ไม่มีการใส่สูทผูกไทด์ครับ สอนแบบกันเอง เฉือนกันด้วยปัญญา และ เนื้อหาของความรู้ ไม่ทำตัวเป็น ศิษย์ - อาจารย์ แต่จะเป็นเพื่อร่วมทาง ที่ทำให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นใจ นี่คือปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่ SEARCH MONOPOLY จะมอบให้แด่ท่าน สอนแบบกันเอง เชิงลึก เอาตัวอย่าง จากเจ้าของคอร์สมาให้ดูชัดๆ

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็นสำคัญครับ

ภาพบรรยากาศการเรียน ADWORD FREE ครั้งที่ 2 - THE WAR ROOM LECTURE 001

บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 001 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 002 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 003 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 004 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 005 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 006 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 007 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 008 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 009 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 010 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 011 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 012 บรรยากาศการเรียน Adwords ฟรี ครั้งที่ 2 013

ภาพบรรยากาศการเรียน ADWORD FREE ครั้งที่ 3 - THE WAR ROOM LECTURE 001

google-adword-class001-the-war-room3-001 google-adword-class001-the-war-room3-002 google-adword-class001-the-war-room3-003 google-adword-class001-the-war-room3-004 google-adword-class001-the-war-room3-005 google-adword-class001-the-war-room3-006
google-adword-class001-the-war-room3-008
google-adword-class001-the-war-room3-009google-adword-class001-the-war-room3-007

 

google-adword-class001-the-war-room3-011

อธิบายภาพ 1 - สอน Adword Free ไม่คิดเงิน

หัวข้อต่างๆ ในหนังสือ Adword
หัวข้อต่างๆ ในหนังสือ Adword
หัวข้อมากมายให้เรียนรู้ ไม่ใช่แบบ Basic
หัวข้อมากมายให้เรียนรู้ ไม่ใช่แบบ Basic
มีชีท จากผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็น Google Partner โดยตรง
มีชีท จากผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็น Google Partner โดยตรง
รายละเอียด บอกการติดตั้ง ครบถ้วน ละเอียดยิบ
รายละเอียด บอกการติดตั้ง ครบถ้วน ละเอียดยิบ
ในหนังสือ มี คูปอง $50 ใช้ทำ Adword ด้วย
ในหนังสือ มี คูปอง $50 ใช้ทำ Adword ด้วย
หลักสูตร Advance สำหรับสอบ Google Partner กันเลย
หลักสูตร Advance สำหรับสอบ Google Partner กันเลย

วันเวลาเรียน
เสาร์ หรือ อาทิตย์
10:00 - 14:30

ติดต่อนัดหมาย - 098-55-29292

ติดต่อด่วน รับจำนวนจำกัด สอนฟรี ไม่เก็บเงิน เพราะอยากให้คนตั้งใจ และ มีปัญหา ทางธุรกิจ ได้เรียนรู้ การพัฒนา ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

#เช็คสถานะ Booking ที่นั่งก่อนเข้ามาเรียน
ถ้าไม่มี รายชื่อ ไม่สามารถเข้ามาเรียนได้
ต้องการสั่งจองที่นั่ง โปรด โทรสอบถาม 098-55-29292

 

meme-adwords-free-jpg

จะสมัครเรียนฟรี คลิ๊กสมัครเรียน ที่นี่เลย ลงข้อมูลเสร็จภายใน 3 นาที 

โปรดแน่ใจว่าคุณเป็นพวกบ้าเลือดจริงๆ !!

สมัครเรียน AdWords

วิธีการ ตรวจเช็ค การโฆษณา Google Adword คุ้มค่าไหม ?

Google AdWords logo 200x150

ตรวจสอบ ผู้ให้บริการ PPC, Google AdWord, Facebook Ads ของคุณ ว่ามืออาชีพจริงไหม?

สวัสดีครับ ท่านเข้าของธุรกิจ และเจ้าของกิจการ SME ทุกท่านครับ หลังจากวันก่อนที่ได้ ชวนมาพบปะ เกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาคุณภาพทางการตลาดออนไลน์ ที่ผมได้นำเสนอในห้องประชุม แล้ว มีบางท่าน สอบถามเรื่อง PPC หรือแผนการทำการตลาด โดยใช้ Google Adwords มาตอนนี้ ผมเข้าใจว่า หลายๆท่านยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้บริการอย่างผิดๆกันนะครับ เจ้าของ SME ส่วนใหญ่ ใช้บริการ Agency ราคาถูก ที่ไม่เป็นมืออาชีพ และ บางแห่งขาด จริยธรรม โดยให้บริการ คู่แข่งทางการตลาด ออนไลน์ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มากกว่า 1 รายขึ้นไป จึงทำให้ เจ้าของธุรกิจนั้นขาดโอกาสในการทำกำไร อีกทั้งยังส่งผลไปสู่ต้นทุน ที่ขยายตัวเกินควร อีกทั้ง ผู้ให้บริการ ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด และไม่แสดง ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งาน หรือ Web Traffic Performance เพื่อนำมาเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผล

ประสบการณ์ ที่ทำให้เว็บใหญ่ๆ และปัญหาของ Google AdWords

ปัญหาที่พบบ่อย ที่ได้รับการบ่นมาจากเจ้าของกิจการ คือเรื่อง อำนาจการแข่งขันที่ดี — อันนี้อธิบายได้ว่า การโปรโมตเว็บโดยปราศจากแผนการ และการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริงๆ เนี่ยแหละคือปัญหา เพราะมัวแต่ PUSH ให้เกิดยอดขาย
ปัญหาที่ตามมาอีกอันหนึ่ง คือ ความไม่ลึก และการโฆษณาที่ไม่ตรงจุด อันนี้จะมีปัญหามากๆ เมื่อ Agency ส่วนใหญ่ ที่มารับงาน แต่มี เว็บคู่แข่งที่ใช้ Keywords คล้ายๆ กัน หรือธุรกิจแทบจะเหมือนกันเลยก็เป็นได้

ตัวอย่างเช่น : ธุรกิจ รับมุงหลักคา และ ขายกระเบื้องมุงหลังคา มีเจ้าของกิจการประเภทนี้อยู่ จำนวน 15 ราย
Agency ที่ขาดจริยธรรม จะเฉลี่ย Keywords ในแต่ละวันออกเป็น 15 กลุ่ม แล้วก็ เอามา BID หรือประมูลราคา ซ้ำซ้อนกัน ทำให้ราคาสูงโด่งไปเกินที่ควรจะเป็น

ผลที่ตามมา 

 • เจ้าของธุรกิจ ขาดศักยภาพทางการแข่งขัน
 • ต้นทุนการตลาด สูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครได้ยอดขาย จากการแข่งขันในตลาดอย่างชัดเจน
 • แย่งอันดับกันเอง ขึ้นอยู่กับรายจ่ายที่ให้ได้มากกว่า
 • ไม่สามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้นได้
 • วนอยู่กับที่ ถ้าให้เปรียบเทียบกับ ระดับสากล เจ้าของ ธุรกิจยังอยู่ในกระบวนการ ลงทุน ที่ขาดการ Optimizing อย่างเหมาะสม
 • ไม่เกิดความเข้าใจ ถึงพฤติกรรมของ ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บเพจของเรา
รายจ่าย Google Adwords
อันนี้เป็นรายจ่ายที่สิ้นเปลืองของ บริษัทรายหนึ่งที่ผมต้องไปแก้ไขให้

 

แนะนำลองศึกษา วิธีการเช็ค Web Traffic ในเว็บเรา