เรียน Google Adword

เรียนรู้การทำ โฆษณา Google Adword แบบมืออาชีพ

เรียน ADWORD FREE.

Adword Tutorial - 1

Choose Your Campaign Setting - การเลือกการติดตั้ง แคมเปญ
Create Effective Ads - สร้าง โฆษณา (Ads) ที่มีประสิทธิภาพ
Make sure your Ads Show - ทำให้มั่นใจว่า โฆษณาของคุณแสดงผล
See how your Ads Perform - ตรวจสอบและดูผลลัพธ์ ของโฆษณาของเรา