>

เส้นขอบบางๆ ที่เรียกว่า ผลประโยชน์

“ผลประโยชน์” ทำให้คนห่างไกลกัน ถ้าเราปลดล็อค “ผลประโยชน์” ให้มันส่งลูกต่อ มีการจัดเรียงใหม่ มันจะเกิดกระแสโครงสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ ไหวเวียนไม่รู้จบ ถ้าเราบ้ามากพอ … เราให้เขาให้หมดไปเลย …. ให้เขาเห็นความเหนื่อยยาก… ให้เขารับรู้ว่า “ขี้ปากคน” มันไร้ค่า ให้เขาทราบว่า “Concept” มันกินไม่ได้ ให้เขาทราบว่า เขากำลังจะตาย ถ้าอยู่คนเดียว ปล่อยให้พวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ทยอย เหี่ยวแห้งลงไป เราจงมาร่วมกันเพาะบ่ม “เมล็ดพันธ์ุ” ของการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด ไม่มีใครเป็นเจ้าของ…

ทำโฆษณา ออนไลน์แบบมั่วๆ ??

เมื่อเรามั่ว เราจะไม่รู้เหตุผลของการเติบโต เมื่อเราไม่รู้เหตุผลของการเติบโต เราจะไม่มีอัตตราการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เมื่อเราไม่เป็นรูปธรรมเราจะไร้ทิศทาง เมื่อเราไร้ทิศทาง คู่แข่งจะพบช่องโหว่ของเรา เมื่อคู่แข่งพบช่องโหว่ของเรา เขาจะพัฒนาได้ดีกว่าเรา และ ลอกลายของเราและทำให้ดีกว่า เมื่อคู่แข่งทำได้ดีกว่า และแข็งแรงกว่าเรา เราจะตามหลังเขา เมื่อเราตามหลังเขาเราจะค่อยๆหายไปจากตลาดออนไลน์ คนเข้าเว็บผม 10 คน ผมจะได้คนโทรมา 1 คน โอกาสธุรกิจดีกว่า เมื่อเรา ทราบเหตุผลของการขายของเราเอง

แนวคิดการทำธุรกิจ Cares for those who care

CARE คนที่เขา CARE เรา หลังจากพยายามขยายการรับงาน เราได้เจอหลายๆ ธุรกิจ และคนหลากหลายรูปแบบ เรามาด้วยการให้ แต่กลับกลายว่า การที่เราจะไปให้ อาจเป็นเหมือนการเข้าไปสร้างปัญหา หรือความน่ารำคาญให้แก่เขาก็เป็นได้ ทีนี้ เราได้มาปรึกษา ลูกค้า ที่เข้าใจระบบการทำงานของเรา คนที่เข้าใจรูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัย Technology ทำให้เราได้ทราบว่า แท้จริงแล้ว ปัญหาของลูกค้า หลายๆคน ไม่ได้มาจากตัวธุรกิจเอง แต่มันมาจาก Perception ระดับความลึกของการรับรู้ปัญหาของเขาต่างหาก ที่ทำให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด ก็คือ…