ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้

It just means Google is unable to calculate the amount of time spent on a page when the page view is a bounce.
หมายความว่า Google Analytics ไม่สามารถคำนวณ จำนวนเวลาที่ใช้ใน เว็บเพจ หรือ เพจวิวต่างๆ ได้ จึงเกิด Bounce. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นจริง.

ไอเดียการแก้ไข ปัญหาในแบบที่ 1 = “set up trackPageview(‘exit’) in the page unload event.”

ทำความเข้าใจของปัญหา เมื่อพบว่า Google Analytics ไม่จับ session duration นั่นหมายถึง “Bounce, or Single Page View Visit” ก็คือการเข้ามาเพียงหน้าเดียว เราจะพบ Pages/session = 1 ในขณะที่ time เป็น 0

ประเด็นต่อมา “To calculate how long a user is on a page, Google needs two data points.”
การที่ Google Analytics จะคำนวณ ระยะเวลา ที่ผู้ใช้งาน นานเท่าไหร่ อยู่บน webpage , Google ต้องการ Data point 2 จุด

พอมาอ่านหน้า Policy ของ Analytics
เจอเรื่องน่าตกใจมากๆ เขาว่า ” if traffic to a specific landing page has been filtered out of a view, you still see the AdWords information for those destination URLs, but you don’t see basic metrics like Sessions and Bounce Rate.”

“หาก traffic ถูกส่งไปที่หน้า Specific Landing Page และโดน Filter ออกจากระบบ view ของ Analytic tool เรายังคงเห็น ข้อมูลรายงาน AdWords ใน destination URL นั้น แต่เราจะไม่พบ Basic Metrics เช่น Session และ Bounce rate” เฮ้ย !!! แบบนี้ ก็มีด้วย !!!

กลับมาที่ ไอเดีย การแก้ไขปัญหา 1 –
ผมได้ เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม จึงได้เบาะแสว่า
“A common workaround is to set a javascript timeout and trigger an event after ten seconds or so (with the “interaction” flag in the event set to true, see Google Analytics event tracking docs for details). ”

ต้องเข้าไปลองอ่านในเองสาร การใช้งานของ Google Analytics.

เนื้อหาเพิ่มเติมที่ควรเรียนรู้
“Manual tagging”
“Auto-tagging”
“URL builders” >> https://support.google.com/analytics/answer/1033867
“Non-Interaction Events in Google Analytics” >> http://www.lunametrics.com/blog/2014/05/06/noninteraction-events-google-analytics/ [แนะนำให้อ่าน]

LINK ข้อมูลเพิ่มเติม
[มี Tag Manager ให้ดูด้วย]http://www.lunametrics.com/blog/2014/05/06/noninteraction-events-google-analytics/
http://www.talkqueen.com/Google-Analytics-000000-Avg-Time-on-Site-mystry-solved-q117008
https://support.google.com/analytics/answer/1034316?hl=en
http://www.webanalyticsworld.net/2015/04/why-google-analytics-needs-to-fix-its-sessions.html

Summary
ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้
Article Name
ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้
Description
เข้าไปดู user usage พบว่า มี 0 session เกิดปัญหา เรื่องการ track ใน Google Analytics และรายงาน Bounce rate 100% แก้ไขการติดตั้ง tracking อย่างไร ?
Author
Publisher Name
Search Monopoly
Publisher Logo