ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้

March 14, 2017 Palawast Jeamsaard 0

It just means Google is unable to calculate the amount of time spent on a page when the page view is a bounce. หมายความว่า Google Analytics ไม่สามารถคำนวณ จำนวนเวลาที่ใช้ใน เว็บเพจ หรือ เพจวิวต่างๆ ได้ จึงเกิด Bounce. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นจริง. ไอเดียการแก้ไข ปัญหาในแบบที่ 1 = “set up trackPageview(‘exit’) in the page unload event.” ทำความเข้าใจของปัญหา เมื่อพบว่า Google [อ่านต่อ]

No Image

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – What’s one benefit of creating multiple ad groups?

February 25, 2017 Palawast Jeamsaard 0

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – 90. What’s one benefit of creating multiple ad groups? a) You can target specific ad groups into various Google networks b) You can break up keywords and ads into related themes c) You can pause specific Keywords if they’re not performing well d) You can [อ่านต่อ]

No Image

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – Google Analytics can help you learn more about the behavior of your client’s customers because it shows you how:

February 25, 2017 Palawast Jeamsaard 0

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – 86. Google Analytics can help you learn more about the behavior of your client’s customers because it shows you how: a) they perceive her products b) they interact with her website c) likely they are to become a regular customer d) likely they are to [อ่านต่อ]

เฉลย-ข้อสอบ-adwords002

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – Clyde Wants to Raise the Profile of his dance school. A “Display Network only” Campaign can Help him:

January 20, 2017 Palawast Jeamsaard 0

โจทย์ : Clyde Wants to Raise the Profile of his dance school. A “Display Network only” Campaign can Help him: (A) Show ads on Dance Website and Youtube videos. (B) Show Ads when someone searches for dance classes (C) Pick the Most Popular keywords for his campaign (D) Match his [อ่านต่อ]

เฉลย Google AdWords - ข้อสอบ 001

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – You Would Advise a Client that’s launching a New Product line to Advertise on the Google Display Network because she can

January 20, 2017 Palawast Jeamsaard 0

คำถาม You Would Advise a Client that’s launching a New Product line to Advertise on the Google Display Network because she can: (A) Use Text Ads that encourage people to call her business (B) Use text Ads that encourage people to visit her website (C) Reach people who are searching [อ่านต่อ]

online-marketing-strategy

เปรียบเทียบ โฆษณา PPC AdWords – SEO Organic – E-mail Marketing

November 16, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ใช้ผิดวิธี – แพ้ทุกสนามรบ ยุทธศาสตร์การวางแผนทางการตลาดออนไลน์ เข้าใจ เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกัน อย่ายึดติด แค่แนวคิด แต่ให้นึกสภาพรวม

the-war-room-outcome-analysis

Outcomes Analysis – The War Room

November 12, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ทำ Adwords เพื่อศึกษา Outcomes ที่เกิดขึ้น และนำมาพัฒนากระบวนการสร้างเนื้อหา และ โครงสร้าง Website ให้ตอบโจทย์การทำ SEO อย่างเห็นผล