ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้

March 14, 2017 Palawast Jeamsaard 0

It just means Google is unable to calculate the amount of time spent on a page when the page view is a bounce. หมายความว่า Google Analytics ไม่สามารถคำนวณ จำนวนเวลาที่ใช้ใน เว็บเพจ หรือ เพจวิวต่างๆ ได้ จึงเกิด Bounce. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นจริง. ไอเดียการแก้ไข ปัญหาในแบบที่ 1 = “set up trackPageview(‘exit’) in the page unload event.” ทำความเข้าใจของปัญหา เมื่อพบว่า Google [อ่านต่อ]

No Image

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – Google Analytics can help you learn more about the behavior of your client’s customers because it shows you how:

February 25, 2017 Palawast Jeamsaard 0

เฉลยแนวข้อสอบ Google AdWords Fundamentals – 86. Google Analytics can help you learn more about the behavior of your client’s customers because it shows you how: a) they perceive her products b) they interact with her website c) likely they are to become a regular customer d) likely they are to [อ่านต่อ]

the-war-room-outcome-analysis

Outcomes Analysis – The War Room

November 12, 2016 Palawast Jeamsaard 0

ทำ Adwords เพื่อศึกษา Outcomes ที่เกิดขึ้น และนำมาพัฒนากระบวนการสร้างเนื้อหา และ โครงสร้าง Website ให้ตอบโจทย์การทำ SEO อย่างเห็นผล

user-explorer-google-analytics

การดูพฤติกรรม ผู้เข้าชมเว็บ ผ่านทาง Google Analytics – User Explorer

October 31, 2016 Palawast Jeamsaard 0

พัฒนาคุณภาพ และ ประสิทธิภาพการโฆษณา Google Adword ผ่านทางการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ชมโดยเครื่องมือ Google Analytics – User Explorerการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา Performance ทางการตลาดออนไลน์ ต้องเข้าใจการค้นหาของผู้เข้าชม เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่า Targeting Visitor มีพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของเราอย่างไร ก่อนที่จะเข้ามาปิดการขาย หรือโทรเข้ามาสอบถาม  เนื้อหาจากการเรียน Google Adwords Free – Lecture 001 – The War Room   บทความนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่เข้ามาศึกษา การทำ Google Adword Free จาก Class Lecture 001 – The War Room ผู้ที่กำลังเรียนรู้ [อ่านต่อ]