ปัญหา Google Analytics track Display AdWords ไม่ได้

March 14, 2017 Palawast Jeamsaard 0

It just means Google is unable to calculate the amount of time spent on a page when the page view is a bounce. หมายความว่า Google Analytics ไม่สามารถคำนวณ จำนวนเวลาที่ใช้ใน เว็บเพจ หรือ เพจวิวต่างๆ ได้ จึงเกิด Bounce. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นจริง. ไอเดียการแก้ไข ปัญหาในแบบที่ 1 = “set up trackPageview(‘exit’) in the page unload event.” ทำความเข้าใจของปัญหา เมื่อพบว่า Google [อ่านต่อ]