วิเคราะห์ ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเสพย์ เนื้อหา พร้อม DATA Analysis

หลักการจากทดลอง แรก ที่ได้ร่วมกับ DIKW ทำการ วิจัย เล็กๆ แนว Hackathon ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

สิ่งที่เราค้นพบ จากการวิจัย และใช้เครื่องมือ Web Traffic and user behavior analysis & performance impacts ของทาง DIKW ทำการจับวัดพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน ระดับ Engagement
และได้ จับวัดพฤติกรรม ของ user กลุ่มที่ไม่ engagement
เราได้ พบว่า บทความ ที่เราสร้าง บริบท (Context) โดยมีเป้ามายของ Expected outcomes อยู่ในระดับ การใช้งานที่ดี นั้น อยู่ในช่วง 75 วินาที - 120 วินาที
และเราได้ทำการ set ค่า การใช้งานระดับ high engage คือวัด พฤติกรรม ที่ user เข้ามาเสพย์เนื้อหา ต่อจาก หน้า Landing page

ทำให้เราพบ ความแตกแต่งของ กลุ่มพฤติกรรมของ user ในแต่และ Facebook Channels ได้อย่างชัดเจน

ที่น่าสนใจมากๆ ของ เครื่องมือ ทางทีม DIKW ที่ได้ทำการพัฒนาเข้ามา สามารถ ทำการ monitor และทำการ วิเคราะห์ โอกาส การเปิด cover page หรือ Text Message หรือ Copy ads ต่างๆ แล้วนะมา วิเคราะห์ คำนวณเป็น score ได้อย่างรวดเร็ว 

และที่สำคัญ ทีมนี้ สามารถ สร้าง เครื่องมือที่เป็น data intelligent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เรารู้กระบวนการ ของการทำงานเพื่อให้เกิด outcomes ที่เราคาดหวังไว้ 

สิ่ง ที่เป็นความรู้เดิมๆ กลับไม่ใช่ผลลัพธ์ ของการคาดหวัง ในโจทย์ของการพัฒนา user retention หรือ การทำ purchasing funnels ที่ดี 

เราค้นพบ สิ่งที่ลึกและละเอียดมากๆ ของ core ของการตัดสินใจ ของผู้ใช้งาน และเข้าใจว่าพวกเขา คิดค้นหาอะไรอยู่ 

ผู้คนส่วนใหญ่ จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ โดย บทความที่ผ่านมา เราได้ จัดทำเพื่อการ research และดูพฤติกรรม ของคนที่มีสมาธิในการอ่านบทความ ที่อ่านยาก และไม่ได้ benefit มากอย่างที่เขาจะคิด และมีเนื้อหา ที่เป็น technical จำนวนมาก 

 

เราได้กรองคนที่เข้ามาอ่าน และ สร้าง Flow ที่มี reward เพื่อทดสอบ ดูว่า จะมีใครสักกี่คน ในกลุ่มคนที่เข้ามาอ่าน จะเป็น trigger ที่เป็น core benefits ของ flow ที่เราวางไว้ 

 

เรากลับพบว่า มี user จำนวนหนึ่ง ที่เข้าใจ Flow ของบทความนี้ แล้ว กด Click ตาม Flow ที่เราวางไว้ 

ส่วน reward ที่เขาได้ ก็เกิด conversion หรือเกิดการ Download เกิดขึ้นจริงๆ 

 

อันนี้ คือเป้าหมายสำคัญ ที่เรา สนใจศึกษา แฃะได้ข้อสรุปดังนี้ 

 

conversion หรือการทำ sale funnel ต้อง ตรงกับ สิ่งที่เขาเข้ามาค้นหาจริงๆ 

การพัฒนา conversion ต้องดู stage และระดับการตัดสินใจ ของ user ในระดับ บุคคล 

Interest หรือ target audience เป็นแค่ตัวกำหนด size ของ ประชากร แต่ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะมา convert เป็นลูกค้า 

การขายของทาง Facebook ควรจะให้เวลา user ทำความรู้จักเรามากกว่า การขโมยซีน ด้วยการทำ Ads โฆษณา เพื่อมาโกย offer และ ปิด deal.

กรขายของ หรือการทำ sale funnel ทาง Facebook ก็เสมือนหา ผู้ติดตามพันธุ์แท้ เราทำอย่างไรก็ยากที่จะ convince คนได้ใน First Shot. 

หากคุณไม่มีต้นทุนในการ โฆษณา มากๆ ให้ลองหาเวลาทำการ วิเคราะห์ channels ดีๆ และ สร้าง user retention ที่ดีกว่า 

เรื่องของ UX มีส่วนสำคัญ ไม่น้อยไปกว่า การทำ SEO หรือการทำ channels เลย เพียงแต่ ยังวัดค่า user preference ยาก 

การ research นี้ ทำให้เรา ต้อง focus ไปที่ ตัว touch point ของ flow ในระดับ offer 

สร้าง offer ที่ให้คนเห็นง่ายๆ เกินไป จะทำให้ meaning ของ reward สูญเสียได้โดยง่าย 

การทำ เนื้อหา เราต้อง วัดให้ได้ก่อน ว่า มีกี่ คน (Users) กันแน่ ที่สนใจ บทความนี้ จริงๆ

user ที่เป็นระดับ customer หรือ ระดับที่จะเข้ามาหา solution เขาจะทำการ observe flow ของเรา และเข้าใจการใช้งาน และ ค่อยๆ observe เนื้อหาของเรา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*