Partner WordPress Developer – SME2WEB

August 18, 2017 Search Monopoly 0

SME2WEB หรือ SAWASDEE IDEA อยู่ในเครือเดียวกัน   เป็นทีมเด็กที่จบจากบางมด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บ Wordpress ระดับสูง มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจการทำเว็บไซต์ ที่ตอบสนองกับ SEO ได้เป็นอย่างดี เราจึงแนะนำให้ SME ลองพิจารณาผู้ประกอบการรายนี้ครับ มี Project Manager คือ คุณ เอ่ เป็น consulting ที่ดีมาก ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจโจทย์ของ นักธุรกิจได้เป็นอย่างดี   SAWASDEE IDEA จะเน้น SME ขนาด L จุดด้อย : อาจจะไม่เหมาะสมกับ ลูกค้าขนาดเล็กจนเกินไป เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนสูง ดังนั้นราคาและระยะเวลาจึงขึ้นอยู่กับ Requirement ของลูกค้าแต่ละท่าน   SME 2 [อ่านต่อ]

Hit ใน Google analytics what it is ?

Hit ใน Google analytics คืออะไร

August 17, 2017 Search Monopoly 0

Hit มันคืออะไร ทำไมจึงมีตัวเลขนี้ ใน Google Analytics เมื่อคืน ไปนั่งทำ Event Tracking ให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่ง เราเร่ิมสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของ Hit ในแต่ละ channels และ Hit ในแต่ละ Device ทาง Search Monopoly ได้พัฒนาแนวทางการ Track หน้าเว็บเพจ ของ Page Element ด้วย Hit Elements. หมายความว่า “การวัดค่า การกด Click ของ user ในแต่ละตำแหน่งของสิ่งจัดวาง ในหน้าเว็บเพจ” แล้วเราก็ตั้งชื่อ Hit ในแต่ละการกระทำต่างๆ ว่า “Events” Hit ก็คือ การกระทำของ User ในรายงาน Google [อ่านต่อ]

optimization cpc solutions

เทคนิคการพัฒนาแคมเปญ AdWords – Optimal CPC solution

August 13, 2017 Search Monopoly 0

การพัฒนา SEM campaign ไม่ใช่เรื่องของ การตลาดออนไลน์ โดยตรง แต่สิ่งที่ผมได้สอนในระบบ “The War Room” ให้ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา คือการ ปรับเปลี่ยน แคมเปญ ให้เป็นการวิเคราะห์ แบบเชิงเทคนิคมากขึ้น ประเด็น ที่เรากำลังขบคิด โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนายอดขาย และการทำ Effective Ads นั้น มาจากการค้นหา DATA และนำมันมา Filter ได้อย่างเหมาะสม การปรับ Bid Strategy และการกำหนด Keyword Match Type ใหม่ๆ โดยใส่ Dimension ของ Context ต่างๆ เพื่อแยก Ad Groups และ แยกแคมเปญ โดยทำการหา Optimal [อ่านต่อ]

วิเคราะห์ ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเสพย์ เนื้อหา พร้อม DATA Analysis

August 5, 2017 Search Monopoly 0

หลักการจากทดลอง แรก ที่ได้ร่วมกับ DIKW ทำการ วิจัย เล็กๆ แนว Hackathon ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่เราค้นพบ จากการวิจัย และใช้เครื่องมือ Web Traffic and user behavior analysis & performance impacts ของทาง DIKW ทำการจับวัดพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน ระดับ Engagement และได้ จับวัดพฤติกรรม ของ user กลุ่มที่ไม่ engagement เราได้ พบว่า บทความ ที่เราสร้าง บริบท (Context) โดยมีเป้ามายของ Expected outcomes อยู่ในระดับ การใช้งานที่ดี นั้น อยู่ในช่วง 75 วินาที – [อ่านต่อ]