เส้นขอบบางๆ ที่เรียกว่า ผลประโยชน์

The Seed of Wisdom

“ผลประโยชน์” ทำให้คนห่างไกลกัน

ถ้าเราปลดล็อค “ผลประโยชน์” ให้มันส่งลูกต่อ
มีการจัดเรียงใหม่

มันจะเกิดกระแสโครงสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ
ไหวเวียนไม่รู้จบ

ถ้าเราบ้ามากพอ …
เราให้เขาให้หมดไปเลย ….
ให้เขาเห็นความเหนื่อยยาก…
ให้เขารับรู้ว่า “ขี้ปากคน” มันไร้ค่า
ให้เขาทราบว่า “Concept” มันกินไม่ได้

ให้เขาทราบว่า เขากำลังจะตาย ถ้าอยู่คนเดียว
ปล่อยให้พวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ทยอย เหี่ยวแห้งลงไป
เราจงมาร่วมกันเพาะบ่ม “เมล็ดพันธ์ุ” ของการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ “Knowledge”
Knowledge เป็นเชื้อไข ของคนทำงานจริง

ที่เหนือว่า Knowledge คือ Wisdom.
Wisdom มาจากจิตวิญญาณ

Wisdom เปลี่ยนแปลงกระแสธารได้
Wisdom เป็น วิสัยทัศน์ ในการชนะอุปสรรค

Wisdom ไม่ใช่ Knowledge ที่ถูกต้อง 100%
แต่มันคือ Rhythm จังหวะเต้น ของการเปลี่ยนแปลง

เมล็ดพันธ์ แห่งการให้ ได้ถูกหว่านลงดินร่วนลงไปแล้ว

พันธมิตร คอยรดน้ำ ด้วยน้ำใจ จนโครงสร้างใหญ่ สำเร็จ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*