เลือกการกระทำ หรือตอบกลับในสิ่งที่คุณประสงค์จะใช้งาน