[Share] TIPS 05 CONTROVERSY is viral marketing

viral marketing strategy

เทคนิค การแบ่งแยกและปกครอง ของนักกลยุทธ์ อันสุดแสนแยบยล — หลายๆ Fanpage ทำยอด Viral แบบ ไฟลามทุ่ง เพราะเอา ความคิดที่แตกแยก ของสังคม มาปั่นกระแสเล่นอีกรอบ วนไปเรื่อยๆ คนเรามี Space (พื้นที่ส่วนตัว) ในการแสดงออก แล้วพวกเขาก็คันไม้คันมือ คันปาก คันนิ้ว อยากระบาย และหาแนวร่วม มาเถียง มาถล่ม ยำฝ่ายตรงข้ามให้เละเป็นจุลลลลลลล….

 

viral marketing strategy

ทำอย่างไร มาดูกัน !!! แอบเอาไปใช้ อย่าบ่อยนะ !!!