การสร้าง SEO Url สำหรับ หน้า Category Pages

[Issue] การจัดการ Site Structure สำหรับการทำ SEO ให้แก่ เว็บขนาดใหญ่

SEO Urls สำหรับ Category pages เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการ Boost (เติบโตอย่างฉับพลัน) ของการทำ Organic Traffic

ตัวอย่าง SEO Urls สำหรับ Category Pages
http://ecommerce-site.com/xxx-productsGroup_A.HTML

XXX คือ การระบุว่า URLs ตัวนี้ เป็น Category Page

XXX จะเป็นอะไรก็ได้
เช่น LAZADA จะใช้คำว่า SHOP นำหน้า เช่น

http://www.lazada.co.th/shop-women-bags/
http://www.lazada.co.th/shop-women-bags-top-handle-bags/

เห็นไหมว่า category นี้ มีคำว่า shop-women-bags ซึ่งหมายถึง กลุ่มสินค้า ประเภทกระเป๋าของสตรี

 

การจัดการ อาจจะ ตั้ง XXX เหล่านี้ เพื่อกำหนด Specific criteria สำหรับไว้ใช้ จัดการ site structure และ site hierarchy ซึ่งทำให้ เกิดการตอบสนองกับ Google Search Engine ได้ดีมาก

 

ประโยชน์ สำหรับ ผู้พัฒนา SEO

สามารถ Filter กลุ่ม URL ได้ง่าย ใช้ในการ Optimize Traffic เวลาต้องวัด Outcome หรือ Organic Traffic เพื่อเข้าใจ ความแข็งแรงของ Category ต่างๆ ในเว็บไซต์

 

ทางด้าน Technical Dev.

(โปรดศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Robots.txt เพื่อทำความเข้าใจก่อน)
ลองเข้าดูที่ http://amazon.com/robots.txt
Disallow: /gp/richpub/listmania/createpipeline
Disallow: /gp/content-form
Disallow: /gp/pdp/invitation/invite
Disallow: /gp/customer-reviews/common/du
Disallow: /gp/customer-reviews/write-a-review.html
Disallow: /gp/associations/wizard.html
Disallow: /gp/music/clipserve
Disallow: /gp/customer-media/upload
Disallow: /gp/history
Disallow: /gp/item-dispatch
Disallow: /gp/dmusic/order/handle-buy-box.html
Disallow: /gp/recsradio
Disallow: /gp/slredirect
Disallow: /dp/shipping/
Disallow: /dp/twister-update/
Disallow: /dp/manual-submit/
Disallow: /dp/e-mail-friend/
Disallow: /dp/product-availability/
Disallow: /dp/rate-this-item/
Disallow: /gp/registry/wishlist/*/reserve
Disallow: /gp/structured-ratings/actions/get-experience.html

ผมได้ลองเอา URLs บางส่วน ที่ Amazon ทำการ Block ไม่ให้ Search Engine Spider Robot เข้ามาทำการจับไปทำ Index บนหน้า Search Engine Result
การแบ่ง XXX ในหน้า Category page ทำให้ง่ายต่อการ Filter และเข้าใจว่า เนื้อหาของเว็บของเรา นั้นอยู่ตรงไหน

สังเกตว่าของ Amazon เอง จะมี /GP/ กับ /DP/ และบางตัว จะใช้ /PDP/
ถ้าให้เดา คาดว่า

  • GP น่าจะหมายถึง Group Pages
  • DP น่าจะหมายถึง หน้าสินค้า ที่ทำ Rank ที่ดี
  • PDP รู้กันดีในวงการ E-commerce ว่าเป็น Product Pages

 

สรุป เราสามารถ สร้าง Category Page Pattern ในลักษณะไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

เช่น

Main Category Pages อาจใช้ /mp-………/

Sub Category LV2 Pages /sp-………/

Sub Category LV3 Pages /sc-………/

 

Specific Page เช่น

เนื้อหา แนะนำการใช้งาน /usage-………/

เนื้อหา แนะนำการซื้อสินค้า  /buyguide-………/

รีวิว สินค้า /reviews-……/