จ้างทำ SEO แล้ว อันดับตก ?

ทำ SEO แล้วอับดับตก

ผู้ประกอบการ มีแต่ความรีบเร่ง เพราะคาดหวังเพื่อการทำอันดับเร็วๆ

ผู้ประกอบการ ไม่เข้าใจว่า การรีบทำอันดับ ทางการทำ SEO คือกระบวนการเร่งกรอกยาพิษเข้าสู่เว็บไซต์ของตนเอง

การกรอกยาพิษร้ายน้ำ ทำให้ ธุรกิจของคุณหายไปจากระบบ การตลาดออนไลน์อย่างถาวร

เมื่อท่านผู้ประกอบการ ได้ใช้บริการ SEO ที่ทำอันดับแบบเร็วๆ ที่เห็นผลภายใน 3 – 6 เดือน ท่านอาจจะได้รับ ระเบิดเวลาสำหรับอนาคต

ผมได้เขียน บทความ เกี่ยวกับการทำ SEO แบบเน้นคุณภาพ ที่ต้อง อาศัยระยะเวลานาน ในการทำให้ติดอันดับ ลองเข้ามาศึกษา จากประสบการณ์ตรงของผม ได้ที่นี่ครับ > การทำ SEO เสมือนการ บ่มไวน์ เก่าๆ คุณภาพดีๆ แล้วผลลัพธ์ จะดีเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*