ประสบการณ์เหนื่อยๆ ของโลกออนไลน์ IM ตอน1

2002 – Yahoo Directory / หาเงินออนไลน์ จากการแจกภาพ E-mail / (Yahoo/Hotmail) เทคโนโลยี Web Tracking / Statistic Hits / Pageviews
2006 – เจอเพื่อนที่มหาลัย อวดเรื่องยอด Adsense
2007 – สนใจการทำ Google Adsense ก้าวแรกที่ล้มเหลวในโลกออนไลน์
2008 – SEO / Thai SEO Board / Black Hat & White Hat
2009 – BLOG Network / Spam Spam Spam / Influencing / Rumor Marketing
2010 – BLOG Network / Backlinks Tool / MOZ tool / Content Marketing / PBN
2011 – Quality Traffic / Google Analytics / Usibitity / Keyword Research / Trends / W3C
2012 – Page Quality / Site Quality / Light Weight Coding / Technical Issue. / Meta DATA / Adword PPC / Best Offers & Selections / Firebug / Page load speed / Exact Match Domain
2013 – Social Signals / Threshold / Site Validations / Firebug / Nutural Aged Domains / Cleanliness Links Juices & Visibility Signal / Domain Auction
2014 – User’s Retention / Conversion / Advance Adword / Landing page bounce / Sale / Impression distribution / CTR / PPC Optimization / Engagements / Operation Managment / Large DATA Analysis / Large Scale DATA Managements
2015 – Multi Dimension Analysis / User Behavior’s Research / Real-time Tracking / Significant Changes / support new ideas / Event Analysis / External – Internal / Automation support& Reports /