ความรู้ SEO

ความรู้การทำ SEO มาจากประสบการณ์ และคัดกรองจากกลุ่มผู้คนที่ทำงานหนักอย่างยากลำบาก ความซื่อตรง สม่ำเสมอ และคัดกรองให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ทำให้เว็บไซต์ของลูกค้า ติดอันดับเป็น หมื่นๆ Keywords และทำให้เกิด Impression เป็นแสนๆคนต่อ สัปดาห์ จากจุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัยเวลา การวางแผน และเน้นศาสตร์ของ concept “Optimization”