วิธี แก้ปัญหา : fatal error: allowed memory size ใน wordpress

fatal-error-wordpress-plugin-memory-size-php-ram

 

คืนนี้ กำลังพัฒนาระบบ bbPress แบบง่ายๆ ให้กับสมาชิก ที่เข้ามาร่วมเครือข่ายกับ Search Monopoly เพราะว่า สมาชิกเริ่มขยาย เกือบๆ 2 ร้อยคนแล้ว

ปัญหาที่ตามมาคือ ผมชอบลืมปัญหา หรือ คำถามต่างๆ ที่เหล่า ผู้ที่เข้ามาเรียนในระบบ The War Room ทั้งหลาย ที่สุมลงมาให้เราขบคิดได้ทุกสัปดาห์

ผมเลย ได้ทำการ ติดตั้ง bbPress เพราะเอาง่ายเข้าไว้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอืดของเว็บ ในช่วงต้นๆ เพราะทุนของการ maintain ระบบ ในส่วนนี้ ยังไม่มี และยังไม่สามารถ Generate รายได้ให้กับ section Support

 

ปัญหาที่เราเจอตามมาคือ พอลง bbPress ไปแล้ว ทาง WordPress ได้แจ้งกลับมาเรื่อง Fatal Error ในระบบเพราะ Ram ของ Host ให้ โควต้า มาต่ำไป จึงจำเป็นต้องทำการเพิ่ม Ram เพื่อ Process การติดตั้ง bbPress ให้ลุล่วง

 

ปัญหาที่เจอนี้ ผมได้เข้าไปค้นหาใน Google และพบการแก้ไขปัญหาอยู่ 3 ทาง

โดยที่ผมเลือกทำอย่างง่ายที่สุด คือให้เข้าไปปรับที่ .htaccess ครับ โดยใส่ บันทัดเดียว ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลย
php_value memory_limit 256M
https://wordpress.org/support/topic/how-do-i-fix-fatal-error-allowed-memory-size-of-94371840-bytes-exhausted/

จากบทความ
How do I fix ‘Fatal error: Allowed memory size of 94371840 bytes exhausted’ ?

http://docs.wpovernight.com/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/memory-issues/
https://docs.woocommerce.com/document/increasing-the-wordpress-memory-limit/

สิ่งที่ผมพบ คือ
error = “Fatal error: Allowed memory size of 134217728”
ผมเลยลองใช้ การคำนวณ MB. โดยใช้ สูตร (Allowed memory size) / 1048576 จะได้ Size ของ WP memory ของเราครับ