>

เปลี่ยน WordPress theme มาเป็นแบบ BASIC สุดๆ

basic

กลับมา เรียนรู้เรื่อง wordpress อีกครั้ง ได้เวลามากขึ้นกับการเขียนบล๊อกส่วนตัว
หลังจากไปทำงานสาย วิเคราะห์ ข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต เป็นเวลานานเสียนานมากๆ

ผมกลับมาดูแลเว็บ SEARCH MONOPOLY ของตนเองอีกครั้ง และเข้ามาดู สถิติการเข้าชม ที่ลดน้อยถอยลง

One thought on “เปลี่ยน WordPress theme มาเป็นแบบ BASIC สุดๆ”

  1. เรียน ผู้จัดการ

    ได้โทรมาเพื่อสมัครครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าผู้รับเป็นหญิง และพูดภาษาลาว ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ได้ตรวจสอบแล้ว หมายเลขถูกต้อง
    จึงขอสมัครเรียนทางอีเมล์นี้ เนื่องจากยังมีงานที่ต้องอาศัย adwords อีกหลายรายการ และเห็นเป็นประโยชน์มากหากได้รับความรู้ในเรื่องนี้ ขอขอบคุณที่มีจิตเอื้อเฟื้อ

    ปรีชา ไกรสิริเดช 081 622 1531

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *