การพัฒนา Web Layout ด้วย CSS และ HTML วาง Icon Images

css web design

วิธีการปรับ CSS ให้กับ Background ของ WordPress และวาง Layout ให้ตอบสนอง กับ SEO อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นงาน On-Page ที่ทำได้ไม่มีวันจบสิ้น ทาง Search Monopoly ได้สร้างชิ้นงาน อันหนึ่ง โดย มีการปรับ เนื้อหา หน้า Homepage ขึ้นมาใหม่ หลังจากที่เผชิญปัญหา เดียวกัน กับ นักพัฒนาเว็บ ค่าย WordPress ที่เผชิญกัน ก็คือ การนำ Theme ที่ซื้อมาใช้ แต่ Theme ไม่ตอบสนองกับ Web Server ผู้ให้บริการ ทำให้ Engine ทำงานหนัก แล้วเกิดสภาวะ เว็บล่มบ่อย จนทำให้ อันดับทั้ง เว็บไซต์ ตกลงมามาก อย่างที่ Search Monopoly เอง นั้นได้เผชิญอยู่

ปีนี้ และ ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ทาง Search Monopoly ได้นำเนิน นโยบาย ปรับแผนการพัฒนาธุรกิจ และ ปรับขั้นตอนการทำงาน ที่ให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่า แล้วก็หา ตัวช่วย เครื่องทุ่นแรง อีกทั้งนำกระบวนการทำงานที่ลดขั้นตอน ที่สิ้นเปลืองออกไป แต่ยังคงช่วยเหลือพัฒนา ธุรกิจให้แก่ SME ที่มี ศักยภาพ ได้อยู่ โดยการ ลด Scale ของการจัด Event ที่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป โดยมุ่งหวังเพียงแต่ กลุ่มบริษัท SME ที่มี Potential เท่านั้น และให้แต่ละทีม ทำงานร่วมกันได้ง่าย และยังส่งเสริมในการพัฒนา เครือข่าย การช่วยเหลือกันทาง การทำอันดับ และ ศึกษาการทำ SEO ทั้งสาย Technique และสายบริหาร ธุรกิจ

บทความนี้ เราได้ทำเป็นแผนงานเชิง Experiment โดยสร้าง Properties เพื่อการผลิต ชิ้นงานในส่วนของ Home Page เพื่อเป็นแนวทางให้กับ ผู้ประกอบการ SME ที่กำลังศึกษา การสร้างเว็บ ด้วย WordPress และสามารถ ทำ Landing Page ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักการของการทำ Conversion Optimization โดยเน้นการปรับ Key Messages ที่ลึกซึ้งและ การสื่อสารกับผู้ใช้งานในเว็บเรา ได้อย่างครบถ้วนและใช้งานง่ายกว่าเดิม

Specifications;
Color Scheme = “Orange Black Service icons”
Implementation = “text decoration css3” , “CSS text-decoration Property” , “Text Decorations