การ track ว่าเป้าหมาย เปิด e-mail ของเราหรือไม่

http://dyn.com/blog/tracking-email-opens-via-google-analytics/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/email#overview

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*