การเขียนบทความ SEO

การเขียนบทความ SEO

การเขียนบทความ SEO – ในแบบที่ถูกต้อง โดยมีหลักการ

งานเขียนบทความทาง SEO เป็นงานที่ผมถนัดมาก เพราะทำความเข้าใจและศึกษามาด้วยประสบการณ์อันยาวนาน การเขียนที่เป็นธรรมชาติ ในมุมมองของ Search Engine และมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจในผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ก่อนเริ่มศึกษา การเขียนเพื่อ SEO ให้เข้าใจศึกษางานเขียนเพื่อธุรกิจของคุณก่อน

เนื้อหาบทความนี้ ผมจะกลั่นกรองสาระเน้นๆ และเขียนให้กระชับ เพื่อลบคำกล่าวที่พูดถึงเรื่อง Keyword Density และการใช้คำซ้ำๆ ที่ดูเหมือนการ Spam บทความ หรือการทำ Keyword Farming นั้นไม่มีประสิทธิภาพอันใดเลย สิ่งสำคัญคือ Core ของ Business ของคุณ และค่อยๆต่อยอดในแนวคิดของการทำ Relevance ให้เกิดขึ้นทีละน้อยโดยอาศัยเวลาที่เหมาะสม มันเป็นเรื่องปัจจัยของ Trend ของผู้ใช้งาน การผลิตซ้ำๆจากระบบต่างๆ ส่งผ่านเข้าไปสู่ Search Engine เราไม่สามารถควบคุมจากมุมของเราได้เอง แม้แต่ Website ใหญ่ๆ ก็ทำไม่ได้ เนื้อหาที่เขียนมาดีมาก ดีพร้อมเพียงใด ก็ไม่มีอายุที่ยืนนาน มันเสื่อมตามสภาพของ trend ในตลาด มีขึ้นแล้วก็ดับไป

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเขียนบทความ SEO

เขามักจะถามกับบ่อยๆว่า Keyword Density มีผลกับการทำอันดับที่ดีใน Google Search Engine หรือไม่ ?
คำตอบ มีทั้งใช่ และ ไม่ใช่
ที่ตอบว่าไม่ใช่ – ผมต้องขออธิบายถึงความเข้าใจผิดๆ หรือความรู้ผิดๆ ของนักทำ Search Engine หลายๆยุคหลายๆรุ่นที่บอกกันปากต่อปาก
ที่มา ตั้งแต่ปี 2006 – ฝรั่งมีความเชื่อว่า การใช้ Keyword ที่เรากะทำเป้าหมายให้ติดอันดับ โดยใส่คำซ้ำๆ อย่างเช่น บริษัทเราขาย “น้ำพริกกะปิ” เราก็จะใส่ Keyword ในหน้า webpage คำว่า “น้ำพริกกะปิ” จำนวนมากๆเข้า 10 – 30 ครั้งใน 1 บทความ ถามคือ มันยังทำงานได้ดีอยู่ไหม ? – สิ่งที่ผมทดสอบมานานแล้ว คือมันทำให้อันดับวิ่งขึ้นมาระดับสูงๆได้ในชั่วระยะสั้นๆเท่านั้น และจะถูกฝังลงในอันดับต่ำๆ อย่างรวดเร็วเช่นกัน

อธิบายเหตุและผล ที่ผมเรียนรู้มาจากการทำ SEO และ ศึกษาเรื่อง Semantic Search Technology ทำให้รู้เรื่องของการทำงานของ Search Engine ที่มีมุมมองแตกต่างจากเราออกไป มนุษย์ มีสมอง ซีกซ้าย ในการวิเคราะห์ จัดลำดับ เรียบเรียงข้อมูล ส่วนสมองซีกขวาเรานั้น สามารถตีความจากความรู้สึก และเห็นภาพกว้างๆได้ ทำให้มนุษย์ มีกับดักในมุมมองในการทำความเข้าใจรูปแบบคิดของ Google Search Algorithm


เทคนิคการเขียนบทความ SEO ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทความ SEO เขียนไม่ยาก แต่ต้องคิดแบบต่อเนื่อง

หลักการคิดเรื่องงานเขียนบทความ SEO เหมือนการผลิต TEXT BOOK 1 เล่ม เราต้องเริ่มจากการทำโครงสร้างของเนื้อหาก่อน

คนที่เขียน บทความ SEO อย่าง Effective ที่สุด ก็คือเจ้าของธุรกิจตนเองนั่นเอง ไม่มีใครเขียนได้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจนั้นๆ

ผู้ที่จะเริ่มงานเขียน บทความ SEO จะต้องร่างแผนการจัดวางเนื้อหาก่อน ให้ดู Design Wire frame และ โครงสร้างเนื้อหาเว็บ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*