การตั้ง Goal – Conversion ใน Google Analytics

การติดตั้ง goal conversion ใน Google analytics

ยากดีแท้

วันนี้ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล แผนการติดตั้ง Goal - Conversion สำหรับปี 2016

 

Develop Technical Chart > https://developers.google.com/chart/interactive/docs/spreadsheets?hl=en

 

ประสบการณ์ส่วนตัว สำหรับ Event tracking และ SET UP Goals ใน Google Analytics

เรื่องยุ่งยากมากๆ คือ การเปลี่ยน Tracking Code กลางคัน ทำให้ เราตามไปหา ตั้นขั้วมันไม่เจอ และอยากให้ระวังในการเปลี่ยนโครงสร้างของ Tracking code ที่ทำบ่อยๆ จะทำให้เกิดความล่าช้า และ DATA บางตัวเอามา Compare กันไม่ได้ เพราะว่า Rate ของ Matrices เปลี่ยน เมื่อ PLOT มาเป็นกราฟแล้ว จะเอามาตัดสินอะไรไม่ได้เลย

GA user Model Google Analytics

การวิเคราะห์ Traffic web ขนาดใหญ่ เหมือนการรายงานสภาพจราจรในท้องถนน

ความยุ่งยาก คือ DATA ที่ track มาจากหลายทิศทางทำให้งง และ สับสนได้ ข้อมูลต่างๆ มันมากมายเหลือเกิน ทีนี้เราต้องการ จุดตัด และ Pattern ของกราฟ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
จะทำความเข้าใจใน เชิง Bias อย่างเดียวไม่ได้ เพราะมันมีบริบทของ ปัจจัยภายนอกเข้ามาอีก อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า คือเข้าใจ Impacts ที่มันออกมาจากอดีต และ เขียนวิเคราะห์ในแบบ Seasonal

Seasonal ในเชิง พฤติกรรม ผู้ใช้งาน ซ้ำๆ ไปๆมาๆ พิสูจน์ได้

มนุษย์ ไม่ห่าง Marketing - เพราะ Marketing เป็นเครื่องมือการสร้าง Motivation ในการดำเนินชีวิต
อันนี้อาจจะห่างจาก B2B ไปบ้าง อันนี้กล่าวในเชิงของ เว็บที่เน้นขาย Content ที่มีอิธิพลต่อจิตใจ ความคิด และสังคมโดยรวมอย่างรวดเร็ววันต่อวัน หรืออาจจะเป็นเว็บ E-Commerce B2C ทั่วๆไปที่สามารถยกระดับตนเองเป็น Mass ได้
อันนี้ต้องแยกปัจจัยและพฤติกรรมให้ออกจากกันให้ได้ก่อน

ความสำคัญที่สุดของงาน วิเคราะห์ Web Traffic สำหรับนักวิเคราะห์

ต้องเริ่มจากโครงสร้างก่อน เพราะโครงสร้างมันจะเกิด Template ทีใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลานานๆ หลายๆปี
ถ้าโครงสร้างแย่ อันนี้จบเลยครับ แก้กันเพี้ยนกัน และเสียดาย ข้อมูล บางตัวที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลย มันจึงเกิด DATA Junkie ที่ใช้งานไม่ได้จริงครับ
และทีนี้ การทำ โครงสร้างที่ดี จะเกิด How - to หรือเกิด Knowledge ได้จากการ Learning Action Plan

หมายถึงอะไร ???

การวิเคราะห์ ไม่ใช่วิเคระห์ขึ้นมาลอยๆนะครับ สิ่งสำคัญมากๆ คือ ทำให้เกิด LOGIC และ ให้เกิด Action Plan ที่ชัดเจน แบบ Week By Week หรือ เกิดการคาดคะเน แบบ Projection ได้ ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจ แบบเติบโตอย่างมี Scale ผมแนะนำว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์เลยครับ ใช้ Bias และความเชื่อ ล้วนๆ ส่วนตัวมาตัดสิน Action ณ ขณะนั้นเลยครับ

สิ่งที่ทำให้ SME ค่อยๆ ตายไปจากตลาด คือ Bias ของผู้ประกอบการเอง อันนี้ คนไทยยังอ่อน เมื่อผมลองเทียบกับ SME ฝรั่ง ที่บางคนเข้ามาแอบทำธุรกิจในไทยละ บ้างก็เป็น Agent เต็มท้องถนนไปหมด
สิ่งนี้ พวก ฝรั่ง จะรู้จักคำว่า Projection ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นฝึกงาน หรือเด็กจบ POLY-Technique ก็จะยึดคำนี้เป็นสาระสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้น การเติบโต (Growth) ต้องอาศัย LOGIC โครงสร้างของเหตุผล ให้เกิดชุดของการกระทำ อันนี้สำคัญมากๆ ถ้าเราจะควบคุม Scale การทำงานให้สัมฤทธิ์ผล ส่วนการวัดค่า KPI ก็อีกเรื่องหนึ่ง

โชคดีที่ ได้คุยกับ SME บางราย (หัวสมัยใหม่) เลยคิดว่า อีก 10 ปี ธุรกิจขนาดเล็ก จะเป็นเรื่อง ธรรมดา และเป็น Localize ที่ขยายตัวได้จริง คนอาจจะเริ่มเลิกใช้ Brand ใหญ่ๆ แล้วก็เป็นได้

How to ของการทำ ออนไลน์ Marketing เอามาเป็นสูตรตายตัวไม่ได้

โลกของความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เป็น สิ่งที่ทั้งดึงดูดและท้าทายและทำให้เบื่อก็เป็นได้
ใครบ้างจะมีเวลาให้กับมันได้อย่งเต็มที่ หากว่ามีงานหรือ Task อย่างอื่นที่ต้องทำอยู่ทุกวัน เจ้าของกิจการไม่มีเวลาดูแล ให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด และ เข้าไปตามในเส้นทาง วิถีที่ควรจะเป็น ???

 

( ตัวอย่าง เงื่อนไข วิเคราะห์ ที่ผมใช้งานบ่อยๆ )

Sequences

Sequence conditions consist of one or more steps, where each step is defined by one or more dimension/metric conditions.

Specify sequence-based conditions using the sequence:: prefix and the followed by (;–>>) or immediately followed by (;–>) operators. For example:

 • Select users that first used a desktop followed by a mobile device. Since we are segmenting users, this searches all the sessions of a user and checks if a user used desktop in one session, followed by a mobile device in one of the subsequent sessions.
  • users::sequence::ga:deviceCategory==desktop;
  • ->>ga:deviceCategory==mobile
 • You can also use multiple conditions for each step.
  • users::sequence::ga:deviceCategory==desktop;
  • ga:operatingSystem==Windows->>ga:deviceCategory==mobile;
  • ga:operatingSystem==Android
 • You can also combine conditions and sequences in a segment using an AND (i.e., ‘;’) operator.
  • users::condition::ga:revenue>10;
  • sequence::ga:deviceCategory==desktop->>
  • ga:deviceCategory==mobile

แหล่งที่มา >> https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/segments

https://support.google.com/analytics/answer/3124493?hl=en
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/segments-feature-reference
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*