เริ่มต้น การปรับ Web Layout ให้มี Conversion ที่ดี

การพัฒนา web layout ให้ตอบสนอง UX

ช่วงนี้ พัฒนางานสอน ระบบ “The War Room” โดยเราได้เน้น การพัฒนาหน้า Layout ของเว็บไซต์ ธุรกิจของเราให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจ และ องค์ประกอบ ของหน้า Page Layout โดยเฉพาะ หน้าทำ Sale หรือการปิดการขาย

ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการทำ User Journey ทำให้ เกิดอัตตรา Conversion ที่แย่มากๆ เมื่อเที่ยบกับ Website ที่มี Professional Team ค่อยดูแล และวิเคราะห์ ให้อยู่เสมอ

แต่ตอนนี้ คุณก็มี ระบบ “The War Room” ที่มีการอบรม เรื่องของการออกแบบ UX ให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจ Logic ของการวางเนื้อหา ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยของเรานั้น มุ่งเน้นการพัฒนา โดยอ้างอิงกับผล Research ที่มาจาก Outcomes จากการทดลอง ในเว็บของเราจริงๆ ไม่มา โม้ มา มโนเอาหลักการ เรื่อยเปื่อย ที่ไป Copy Idea มาจากเว็บชาวบ้าน

คุณรู้ไหม ว่าการพัฒนา คุณภาพ ของเว็บไซต์ของเรานั้น เราต้อง ทดสอบ ด้วยตนเอง
และเราเน้นย้ำยิ่งกว่าการทำ โฆษณา ออนไลน์ หรือการสอนงาน Google AdWords ทั่วๆไป แต่เรามุ่งเน้นพัฒนา ให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรม และ ผู้เรียนจะได้ รายละเอียดเชิงลึกที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งครับ

 

แนะนำ Class ที่ผ่านมา

การพัฒนาเนื้อหา Web จาก Class Lecture #20
บทเรียน The War Room – Outline และเนื้อหา เสาร์ 9 Apr 2017

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*