ขาย ซอฟแวร์ เว็บไซต์ สำเร็จรูป

สินค้า ของ Search Monopoly
ขาย ซอฟแวร์สำเร็จรูปได้รับการพัฒนาระบบการเขียนโค๊ด PHP และ HTML อีกทั้ง ปรับแต่ง CSS เพื่อประสิทธิภาพ การทำ SEO อย่างครบถ้วน
สินค้าพัฒนาจาก CMS เว็บสำเร็จรูป โดย WordPress (WordPress Platform)

Starter - ชุดเริ่มต้น

box-wordpress

สำหรับกิจการขนาดเล็ก และเหมาะสำหรับกลุ่มที่กำลังเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการทำการตลาดทาง Google Search สินค้าเป็นชุดซอฟแวร์ WordPress พร้อมการติดตั้ง และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ SEO ระดับเบื้องต้น >> เรียนรู้เพิ่มเติม

Full SEO WordPress

wordpress_box

เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจมืออาชีพ ลูกค้ากลุ่ม SME ที่เป็นระบบโรงงาน หรือมีหน้าร้าน และผ่านประสบการณ์การพัฒนาเว็บมาแล้ว แต่ยังต้องการเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพ และสร้างยอดขายทาง Google Search Engine อย่างสูงสุด ด้วยการพัฒนาเว็บไชต์อย่างมืออาชีพ บวกกับ เครือข่าย Network ที่มีประสิทธิภาพสูง จากทั่วทุกมุมโลก