Online-Marketing

รวบรวม เนื้อหาเกี่ยวกับ Online Marketing

Growth Hacking เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ผมได้รับประสบการณ์ตรง จากการทำ Test จากที่ทำงาน บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
กลุ่ม Start-up โหดๆ จากยุโรปมารวมตัวกัน ทำให้เราได้ความรู้ไปมาก มากเหนือ Agent ไทยๆ หรือแบบ Thai traditional ที่เอาแต่อ้าง concept พื้นฐาน ที่ทำให้รู้สึกเอือมระอาไปบ้าง
https://www.wikiwand.com/en/Growth_hacking

Proactive – เป็นทัศนะคติการทำงาน แบบมืออาชีพ ที่เราจำเป็นต้องมีให้ล้นเกิน และต้องพุ่งแรง เต็มกำลัง