Project Proposal for 81 Web Analytics & Site Authority Network

รายละเอียดของโครงการ

Web Analytics

Site Authority Network

1. หลักการและเหตุผล

ทำไม ต้องร่วมโครงการนี้ - Web Analytics Tool เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับ ทีม Sale และ ผู้บริหาร รวมทั้งนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของตลาดได้เช่นกัน

ปัจจุบัน ประเทศไทย ยังขาด บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ ช้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อนำมาพัฒนาทางการตลาดออนไลน์ อยู่มาก
และ ในกิจการต่างๆ ยังไม่ทราบดี หรือยังอ่อนประสบการณ์ ในเรื่องของ การพัฒนาเชิงคุณภาพ ของช่องทาง ทางการตลาดออนไลน์ และขาดความสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังใช้ความรู้ผิดๆ ที่ได้จาก พวกนักขาย ที่ชอบอาศัย ความไม่รู้เท่าทัน ของกลุ่มเจ้าของกิจการ มาขายโครงการ การตลาดออนไลน์แบบฉาบฉวย

ปัจจุบัน ประเทศไทย กำลังก้าวสู่ตลาด AEC ดังนั้น การพัฒนาเชิง Logic ที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นสิ่งที่สมควรนำมาพิจารณา อย่างสำคัญ และเร่ง ตระหนักถึงการพัฒนา ศักยภาพ แบบกลุ่ม ไม่ใช่การแยกตัวโดดเดี่ยว ของ กิจการใดกิจการหนึ่ง แต่กิจการควรเข้าใจถึงเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิภาพ ที่จำเป็นต้องพัฒนาเรื่องการตลาด

หลักการของโครงการนี้ ได้นำประสบการณ์ ทางด้าน การตลาดออนไลน์,ความรู้ทางเทคนิค IT, ความรู้ทางด้านวิทยาการสารสนเทศน์ ในทางสืบค้นข้อมูล (Search Engine) และ ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ เชิงลึก (Web Analysis) ความสามารถเชิงประยุกต์นี้ เป็นมูลค่าถ้าตีเป็นตัวเลข หรือ บริษัท จะจัดจ้างทีมงาน ที่มีความสามารถครอบคลุมหมดนี้ ต้องใช้งบประมาณรายจ่าย ราวๆ 300,000 - 500,000 บาท แต่สิ่งที่ผมได้กระทำ และพัฒนาโครงการ ได้เล็งเห็นว่า โครงการดีๆนี้ จะสำเร็จได้ ต้องใช้ประสบการณ์สูง และการผ่านงานมากว่า 15,000 ชั่วโมง

ซึ่งชำนาญในเรื่องของ Operation ที่จัดการงานต่างๆ ได้เร็ว ทำงานเสร็จในตัว ตัดสินใจเร็ว ขายงานได้เอง ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างทีม มีการเคลื่อนที่เร็วกว่า และ ประหยัดงบประมาณอย่างสูง เพราะเน้นที่ Core Compatency ในเนื้องานที่สร้างขึ้นล้วนๆ

ตัวอย่าง รายงาน Google Analytics แสดงผล ยอดขายที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์

google-analytics-001google-analytics-002

ตัวอย่าง รายงาน Authomation สำหรับผู้บริหาร และ ทีมขาย (Marketing & Sale)

ไม่ต้องมานั่งเดาสุ่มอีกต่อไป อันนี้เป็น กราฟที่แสดงจากเว็บของลูกค้ารายหนึ่ง ที่มีการเติบโต จากการใช้งานของ 

  • nakornphun-2015มือถือ
  • คอมพิวเตอร์ ธรรมดา
  • แทบเล็ต

ว่าแต่ละชนิดมีการเติบโตที่แตกต่างกัน แถมเรายังสามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งาน พฤติกรรมของลูกค้า โดยดู แบบแผน Pattern ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรที่ใช้งานในเว็บเป็นแบบอย่างได้ 

 

ณ ที่นี้ ผมไม่ได้ เอา รายงาน Segmentation แบบละเอียดมาให้ดู เพราะเป็นความลับทาง เทคโนโลยี และ เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

 

กราฟที่แสดงภาพนี้ แสดงให้เห็น การใช้งานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา 

หากดูควบคู่กับกราฟการใช้งานรายชั่วโมง (ไม่ได้เอามาลงไว้) จะสังเกตได้ว่า ลูกค้า จะเข้ามาตอนไหน และมีความต้องการมากๆ ตอนไหน อันนี้ เราสามารถ สร้างคำถาม และ ยิงคำถามให้ลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลแบบไม่สิ้นสุดได้อีก 

 

อันนี้เคยไปวางระบบให้กับ โครงการใหญ่ๆ ของค่ายสื่อสารอันหนึ่ง และได้ข้อมูล DATA จากลูกค้า นำมาทำ แคมเปญใหญ่ๆ ที่ทำกำไรได้มากกว่า x3 เท่าต่อปีเลยทีเดียว 

เวลา ธุรกิจมันเติบโต จากปัจจัย ที่เราคำนวณและวัดค่าได้จริง มันจะโตกว่า การพัฒนาธุรกิจแบบใช้ความเชื่อ จับแพะชนแกะ แบบที่นักออนไลน์ มือสมัครเล่น พยายามออกมาเปิด สัมมนากัน ซึ่งผมคิดว่า การหว่าน เนื้อหา มั่วๆ ที่หาแปลได้ใน Internet จะกลายเป็นพิษภัยให้แก่ เจ้าของกิจการที่หลงผิดนั่นเอง

 

nakornphun-Mobile-2015

เปรียบเทียบ กับกราฟ มือถือ (ผู้ใช้งานทาง Mobile) 

อันนี้ เป็นเว็บตัวอย่างลูกค้าเดียวกันกับกราฟด้านบน เป็น รายงาน สำหรับผู้บริหาร ที่ใช้จับพฤติกรรมการเติบโต 

ด้วยการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในปี 2013 เรื่องการตัดสินใจทำ web รูปแบบ responsive และตอบสนองกับ Mobile ทำให้ ยอดทยาน ในการใช้งานของ Mobile เพิ่มทวีคูณอย่างเห็นได้ชัด บวกกับ การเรียนรู้ Google Analytics และใช้งาน Web Analytics ร่วมกันกับการจัดการ สินค้า และ การผลิต ยิ่งทำให่ส่งเสริม ทีมขายของ ลูกค้ารายนี้ และ ดำเนินธุรกิจ แบบ ผูกขาดตลาด ได้อย่างรวดเร็ว เพราะ ค้นหา ด้วยคำอะไร ที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านั้น จะเจอเว็บนี้ตลอด

 

ช่วยให้ทีมนักขาย ได้ ผลประโยชน์ และ ค่า Commission สูงขึ้น

ทีมนักขาย ได้ ผลประโยชน์ และ ค่า Commission สูงขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น และ ช่วยเหลือ ผู้จัดการ เจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจในเรื่องของการผลิต และการกระจายสินค้าได้ดีเยี่ยม พร้อมทั้ง เข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถ เรียนรู้ ความต้องการของลูกค้า และ สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น และการเตรียมตัวที่ฉับไว เข้าใจทุกสถานการณ์ที่เกิด

 

 

ตัวอย่างของ Page-views per User (ตัวอย่างรายงาน ทีมนักขาย และ ผู้บริหาร)

nakornphun-pageviews-per-user-2015

เว็บไซต์ที่พัฒนา Web Analytics โดยสร้าง รายงาน อัตโนมัติ ที่ผมจัดทำขึ้นนี้ให้แก่ ผู้บริหาร และทีมขาย อันนี้ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูง และเป็นการพิสูจน์ผลงาน และทิศทางการพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีการใช้งานจริงๆ นั้นทำได้ดีกว่า เอาเวลามามัวแต่ ลงโฆษณา ที่สิ้นเปลือง และ ไม่ได้ผล สุดท้าย ช่องทางที่ดีที่สุดของ Online Marketing คือการค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆพัฒนา โดยใช้เวลาหนักและทุ่มไปกับ Data Analysis ซึ่งเป็นหลักสูงสุด สำหรับนักบริหารเว็บควรจะเรียนรู้ รวมทั้งเจ้าของธุกิจที่ต้องการ การเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

งานนี้ผมช่วยเหลือพวกคุณได้ เพราะเชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานในหน้าเว็บเพจเป็นอย่างดี

APPLY NOWเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ !

Do Sharper Results in you Business by the Online ChannelsReviews 2016

LINK > http://searchmonopoly.com/lp/lp_sharper-business-2016/

User Retention - การกลับมาของผู้ชมเว็บอย่างมีความสำคัญ

LINK > http://searchmonopoly.com/lp/offer_01_auto_analytics_intro/