วิจัย และ รายงานผล อัตโนมัติ ด้วย Google Analytics

หลักการและเหตุผล ที่ได้คัดร่างและมานำเสนอให้แก่ลูกค้า และผู้ใช้งานทุกท่าน หลักการสำคัญที่จำเป็น รวมทั้งความเป็นมาของโครงการ ได้เขียนคัดย่อลงไว้ตรงบทนำ

[wpi_designer_button id=234]
สิ่งที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และเห็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง ทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดในโครงการเสริมอื่นๆ ที่ยิ่งเติมเต็มประสิทธิภาพของการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ รวดเร็จ ให้ประสิทธิผล (Effectiveness) อย่างพึงพอใจสูงสุด
[wpi_designer_button id=238]

สนใจเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ เจ้าของกิจการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการติดต่อที่นี่
[wpi_designer_button id=227]