หลักการ และ เหตุผล

User Retention เป็นความลับสำคัญของ โลก Online ในปัจจุบัน

การกลับมาของ User ทาง Internet ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า แต่เป็นการใช้งานในเนื้อหาซ้ำๆ ที่เขาต้องการ โดยผลงานวิจัย ทำให้เราทราบข้อมูลว่า User ที่เข้ามาใช้งานในเนื้อหาที่เกิด Brand Awareness แล้ว หรือหมายถึง กลุ่ม User ที่จำยี่ห้อ ชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ได้นิยามความหมาย หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์นั้นๆได้ นั่นหมายถึงลูกค้าจะค่อยๆ เริ่มจดจำ สินค้าที่นำเสนอ ในเชิง โฆษณา

ตลาดของ เนื้อหา คือการพัฒนา กลุ่มของผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ลงทุนงบประมาณในการจัดทำ Content Marketing อย่างจริงจัง ซึ่งอีกอย่างเป็นงานที่สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรณ์บุคคล องค์ความรู้ ตลอดผู้ที่มีประสบการณ์อย่างจริงจังในตลาดนี้ เนื่องจาก ประเทศไทย ยังขาดทรัพยากรณ์คุณภาพในสายงาน BIS (Business Information System) ซึ่งเป็นสายงานใหม่ ที่ยังไม่บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม งานพัฒนาเนื้อหา จึงเติบโตมาจากเหล่า Freelance หรือกลุ่มคนในแวดวง IT และแวดวงนักเขียนอิสระ และอาจมีมืออาชีพเข้ามาร่วมอยู่บ้าง