86-Backlink TOOL

{AHREFS} เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และผม แถมให้ สมาชิกใน เครือข่าย ได้ใช้กันนะครับ
อันนี้เป็น เครื่องมือที่ใช้ Check Link Profile ของเราและของคู่แข่ง
ราคาของมัน $99 ต่อเดือนครับ ผมเช่าไว้ใช้งาน และ วิเคราะห์ ศักยะภาพ การทำ Rank ของเว็บไซต์ของลูกค้าที่ผมดูแล

เครื่องมือนี้ ต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ว่าเว็บไซต์ของคุณมี Power แรงพอที่จะทำอันดับได้ดีกว่าคู่แข่งหรือไม่ และสามารถ ขโมยข้อมูลของคู่แข่งได้

และมีเครื่องมือสำคัญ สำหรับการพัฒนา เครือข่าย และ Authority Site แต่ผมไม่ขอนำมาเปิดเผย ในที่นี้นะครับ เพราะมันเป็น ความลับทางการค้าทางธุรกิจ เอามาเผยแพร่ต่อไม่ได้ เพราะคู่แข่ง อาจมาค้นพบหน้านี้

Tool ต่างๆ จะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการ หาช่องทางพัฒนา Authority ในเครือข่ายของเรา