No Image

2016-09-19

September 19, 2016 Palawast Jeamsaard 0

[SEARCHMONOPOLY] วันนี้ เร่งดำเนินการ จัดตั้งนักเขียน ในสังกัด Search Monopoly ตอบ e-mail และ จัดทำเอกสาร สำหรับเป็น ไกด์การเขียนบทความคุณภาพให้กับนักเขียน ที่รับงานโดยตรง คุยกับนักเขียน 3 ราย ในช่วงเช้านี้ [PSASUPPLY] ส่งงานเขียนเพิ่มเติมให้นักเขียน 2 ราย วันนี้ยังไม่มีนักเขียนคนไหน ส่งบทความกลับมา [NAKORNPHUN] เร่งจัดทำ บทความ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ งานเยี่ยมชมโรงงาน บัวปูนปั้น นครภัณฑ์ ของอาจารย์ และ นักศึกษาจาก จุฬาฯ แต่ง สคริปสำหรับงานประชาสัมพันธ์ของ โรงงานนครภัณฑ์ และ ลงบทความใน เว็บไซต์คณะของ จุฬาฯ ทางด้าน วัสดุภัณฑ์ Presentation สำหรับอาจารย์