[รับสมัคร Freelance] นักเขียนบทความ SEO – copy writiers / content creatives

[ผลตอบแทน]

30 บทความ SEO คุณภาพ = 3,000 บาท

ต้องการนักเขียนเก่งๆ รับงานลูกค้าจำนวนมาก งานมาเรื่อยๆ

คุณภาพดีๆ

ทำงานตามสั่งได้ แก้งานได้

มีความสามารถในการพัฒนา เนื้อหา ตามแบบ อุตสาหกรรม

เขียนข้อมูลเชิงลึกได้

ทำ Keyword Research เป็น

รู้งานด้าน SEO structure

เข้าใจการลงบทความใน wordpress

บริหารงานเองได้

มีความไว้ใจสูง / รับผิดชอบ ตรงเวลา ซื่อตรง

มีความเป็น Professional

 

[บริการ] :: รับเขียนบทความ SEO อย่างมืออาชีพ