Authority Blog

Authority Blog คืออะไร ?
Authority Blog มีประโยชน์อะไร ?
Authority Blog ใช้งานอย่างไร ?

Authority Blog คือ Blogger ที่มีประสบการณ์สูงในเรื่องการทำ ศักยภาพ Ranking ของ SEO และทำให้ Blog ตนเอง ติดอันดับสูงๆ ใน Google
โดยใช้ Content ที่เป็น Technical และมี Theme Indrustry รวมไว้อยู่

เจ้าของธุรกิจ ต่างแสวงหา Blogger มือหนึ่งมาช่วยทำ Authority Blog เพื่อผลประโยชน์ทาง ธุรกิจของเว็บนั้นๆ

AUthority Blog ใช้งบประมาณสูง เพราะต้องใช้เครื่องมือตรวจจัยหลากหลายชนิด และต้อง สร้าง ฐาน Backlink คุณภาพสูง
จึงไม่ค่อยเหมาะสำหรับ Local SME ที่จะมาพัฒนาด้วยตนเอง เพราะจะสูญเสียงบประมาณ เกิน 3 แสนบาทต่อเดือน

Local SME จึง แชร์ ทรัพยากรณ์ โดยการสนับสนุน Authority Blog ให้เกิดขึ้น เพื่อการผูกขาดทางโอกาสธุรกิจ ทางช่องทาง Online

ทาง SEARCH MONOPOLY ได้ Provide พื้นที่ Authority Blog ให้แก่เหล่า Local SME และ เจ้าของบริษัท เป็น Service Free ที่แถมให้กับ กิจการที่เป็น พันธมิตรโครงการของเรา
จำกัด ให้เพียงแค่ 81 รายเท่านั้นนะครับ หมดแล้วหมดเลย