>

สอน AdWords – รายการเรียน ทั้งหมดโดย Search Monopoly

บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Google AdWords Certification

Fundamental พื้นฐาน ที่ 1

adwords-icon

1. Basic of AdWords - ใช้งาน AdWords ในการเชื่อมต่อไปยังลูกค้าของเรา

ทำความเข้าใจประโยชน์ของการโฆษณา Google AdWords อย่างง่าย และเข้าใจการใช้งานขั้นต้น

adwords-icon

2. Where Customers see your Ads - เลือกว่าลูกค้าจะมองเห็น โฆษณาของเราอย่างไร

กำหนด Format ของโฆษณา และ พิกัดของการลงโฆษณาที่จะปรากฏขึ้นมา

adwords-icon

3. Effective Ads - สร้างโฆษณาที่มีประสิทธิผล

เรียนรู้ โฆษณาพื้นฐาน ที่สามารถเข้าไปสู่ลูกค้าของคุณ

adwords-icon

4. Enhance Ads With Extensions - ยกระดับโฆษณาด้วย Extensions

ให้เหตุผลของการโฆษณาให้ได้คลิ๊กมากขึ้น

adwords-icon

5.Campaign Types - การกำหนด แคมเปญ

ทำความเข้าใจการเลือกแคมเปญต่างๆที่จะกำหนดพิกัดของการสร้างโฆษณา และรูปแบบของโฆษณาที่เหมาะสม

adwords-icon

6.Organize Campaigns - การจัดการแคมเปญ

โครงสร้างของแคมเปญ ทำให้ง่ายและได้ผล

adwords-icon

7. Reach customers with Targeting - เข้าถึงผู้ชมด้วยการทำเป้าหมาย

ทำให้ Ads แสดงในที่ผู้คนให้ความสนใจ

adwords-icon

8. Customer find you - ทำให้ลูกค้าพบเจอเรา

เลือก keywords ที่เชื่อมโยงไปหาลูกค้าของเรา โดยขึ้นอยู่กับข้อเสนอของเรา

adwords-icon

9. Control search trigger your Ads - ควบคุมว่า การค้นหาใดจะมาพบกับโฆษณาของเราอันไหน

จูนปรับปรับสร้างโฆษณาของเราให้ดีมากๆ ด้วย Keywords คำค้นหา ด้วย Match Types

adwords-icon

10. Ad placements - การทำอันดับของโฆษณาของเรา

ทำให้โฆาณาของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า และมองเห็นได้ง่าย

adwords-icon

11. Budget to Match media cost Models - การตั้งงบประมาณสำหรับไปจับกับสื่อต่างๆ

โหกัส โฆษณา ที่จะซื้อบนสื่อเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจของเรา

adwords-icon

12. Bid Startegy - กลยุทธ์การประมูล keywords

ชนะการประมูล keywords เพื่อตอบสนองกับธุรกิจของเรา

adwords-icon

13. Manual Bid - การประมูลแบบทำมือ

เพื่อการควบคุมอย่างเต็มขั้นตอน ควบคุมการประมูลด้วยตนเอง

adwords-icon

14. Automated Bid - การประมูลแบบอัตโนมัติ

ใช้ระบบ ข้อมูล Auction time ที่แม่นยำ และ ชาญฉ,าดมาทำงานแทนเรา

adwords-icon

15. Adjust bids - เพิ่มประสิทธิภาพการประมูลด้วยการปรับค่า bid

ใช้การ ปรับแต่งการประมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์

adwords-icon

16.Align Budget with Goals - จัดเรียงงบประมาณให้เหมาะกับเป้าหมายธุรกิจ

การกำหนดงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการทำ โฆษณา AdWords กำหนดที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

adwords-icon

17. Use Data to improve campaign result - ใช้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของแคมเปญ

adwords-icon

18. Improve result with Experiments - พัฒนาผลลัพธ์จากการทดลอง

เรียนรู้ในการ run โฆษณา อีก version เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์

meme-adwords-free-jpg

จะสมัครเรียนฟรี คลิ๊กสมัครเรียน ที่นี่เลย ลงข้อมูลเสร็จภายใน 3 นาที 

โปรดแน่ใจว่าคุณเป็นพวกบ้าเลือดจริงๆ !!

สมัครเรียน AdWords