>

เรียนรู้ก่อนการทำ SEO

จากประสบการณ์ผู้พัฒนาเว็บ Search Monopoly มากจากสายงาน Online Marketing ในสายงาน SEO Operation และ SEO Analyst โดยตรง ทำให้ทราบว่า การพัฒนาคุณภาพเชิงลึกที่ละเอียดจริงๆ ต้องมีส่วนประกอบที่มากกว่าเรื่องและขอบเขตของ SEO เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาโครงการ

ทาง Search Monopoly มีคอร์สอบรม หลักสูตรผู้บริหาร สำหรับการเขียน SEO Requirement and Development Plan ว่าต้องมีการจัดเก็บอะไรบ้าง และการตรวจสอบงาน SEO เชิงคุณภาพ ที่พัฒนาทีละขั้นตอน