ลองทดสอบ Event Tracking ใน Tag Manager

ใช้ MAX BUTTON PRO

Event Assign ใน Tag Manager. 

ไม่ได้ Assign Event ในปุ่ง MAX BUTTON

ลองทดสอบ Event Tracking ใน Tag Manager

ใช้ HTML