web traffic - การเช็ค ทราฟฟิค และ คนเข้าเว็บ
web-tracking

การเช็ค Traffic ของเว็บ ทำอย่างไร ? มีวิธีใดบ้าง แล้วเช็คทำไม ?

November 14, 2016 Palawast Jeamsaard

การทำเว็บ เราต้องพัฒนาและสร้าง Traffic ที่ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจของเราเข้ามาใน Website ของเรา เราจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ [อ่านต่อ]

3,533 total views, no views today

user-explorer-google-analytics
Google Analytics

การดูพฤติกรรม ผู้เข้าชมเว็บ ผ่านทาง Google Analytics – User Explorer

October 31, 2016 Palawast Jeamsaard

พัฒนาคุณภาพ และ ประสิทธิภาพการโฆษณา Google Adword ผ่านทางการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ชมโดยเครื่องมือ Google Analytics – [อ่านต่อ]

8,154 total views, 26 views today