LP – หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่นำเสนอ

บริการ และ โครงการต่างๆ สำหรับสมาชิกที่สนใจ เชิญอ่านข้อเสนอ และทำการกรอกแบบฟอร์มได้เลยครับ ผมจะติดต่อทาง e-mail และ โทรไปสอบถามถึงความต้องการและรายละเอียดที่เป็นปัญหาของท่านเจ้าของกิจการ และหา Solution ในการช่วยเหลือต่างๆให้นะครับ

โครงการ ชนิด กลุ่มลูกค้า วันที่เปิดรับสมัคร สถานะ เอกสารประกอบ เข้าร่วมโครงการ
Project 81 Web Analytics & Authority บริการแบบเสียเงินรายเดือน SME ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ เมษายน 2016 ปิดรับสมัคร เอกสารนำเสนอโครงการ กรอกแบบฟอร์ม
ความสำคัญของโครงการ
Project 20 Google Analytics Marketing Intelligent Automation Process บริการแบบเสียเงินรายเดือน SME ขนาดใหญ่ และ บริษัท ระดับ Enterprise พฤษภาคม 2016 เปิดรับสมัคร กรอกแบบฟอร์ม

รายละเอียด เนื้องาน ของโครงงาน และ บริการที่จัดทำให้

หัวข้อ รายละเอียด เนื้องาน คู่มือการสอน เงื่อนไข Fee
Google Analytics Implementation ตรวจสอบและติดตั้ง Google Analytics Tools มีให้ในเว็บ สำหรับผู้แรกเข้า ฟรี
Automation Report สร้าง รายงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้บริหาร และ เจ้าของเว็บ สามารถเข้าชมรายงานรายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบ กราฟ แสดงให้เห็น สถานะภาพของธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ปัจจุบัน มีให้ในเว็บ สำหรับผู้แรกเข้า 3,600 บาท ต่อเดือน
Analytics Goals ติดตั้ง Goals ให้ใน Google Analytics เพื่อ เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับผู้แรกเข้า -
Event Tracking จับค่า พฤติกรรมการ กดปุ่ม หรือ Interaction ต่างๆ ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น เข้ามาเลือกชม ส่วนไหนของเว็บไซต์ และสามารถระบุ ความแน่นอน หรือ โอกาสการทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ และ Developer Web Developer Required -
Business Objective and Planning ปรึกษาการใช้งาน Google Analytics สำหรับนักบริหาร และ การเพิ่มยอดขาย เอกสาร PDF สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับ Clients ฟรี
รายงาน ข้อมูลอดีต แสดงผล SET UP โครงสร้างรายงานใหม่ ให้สอดรับกับ ธุรกิจ ส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีให้ในเว็บ สำหรับ Clients ฟรี
Traffic Performance Report รายงาน คุณภาพของผู้เข้าเว็บ มีให้ในเว็บ สำหรับ Clients ฟรี
Competitor Analysis วิเคราะห์คู่แข่ง ใช้เครื่องมือตรวจวัด ทางสถิติ และ ทำ Benchmark สำหรับสถานะของคู่แข่งเว็บของเรา Share Doc/E-mail วิเคราะห์ เมื่อมีการพัฒนา เนื้อหาเว็บ และ เพิ่มคุณค่าของ Site Authority ทุกๆ 90 วัน -
Weakness Analysis วิเคราะห์จุดอ่อน, ค้นหาสิ่งที่เว็บของเรายังด้อยประสิทธิภาพ ในเรื่องของ เนื้อหา หรือ ค่า Authority page ที่สำคัญ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การจัดอันดับ และ เข้าถึงลูกค้าได้ลึกมายิ่งขึ้น Share Doc/E-mail วิเคราะห์ เมื่อมีการพัฒนา เนื้อหาเว็บ และ เพิ่มคุณค่าของ Site Authority ทุกๆ 90 วัน -
Opportunity Analysis วิเคราะห์โอกาสการพัฒนา, วิจัยการตลาด และตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning), วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การเข้าถึงโอกาส, วิเคราะห์ โอกาสการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
Trend Analysis วิเคราะห์ แนวโน้มของผู้เข้าชมว่ามีทิศทางอย่างไร และ สืบค้นหา การเปลี่ยนแปลงของ Pattern รูปแบบของ แนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนไป จากการคัดกรอง พฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บ และ Keywords ทาง PPC และ Organics

สมัครใช้งาน 

กดปุ่ม เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
APPLY NOWเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ !