LOG

September 19, 2016 @ 1:48 pm | Category:LOG | Tags: No tags

[SEARCHMONOPOLY] วันนี้ เร่งดำเนินการ จัดตั้งนักเขียน ในสังกัด Search Monopoly ตอบ e-mail และ จัดทำเอกสาร สำหรับเป็น ไกด์การเขียนบทความคุณภาพให้กับนักเขียน ที่รับงานโดยตรง คุยกับนักเขียน 3 ราย ในช่วงเช้านี้ [PSASUPPLY] ส่งงานเขียนเพิ่มเติมให้นักเขียน 2 ราย วันนี้ยังไม่มีนักเขียนคนไหน ส่งบทความกลับมา [NAKORNPHUN] เร่งจัดทำ บทความ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ งานเยี่ยมชมโรงงาน บัวปูนปั้น นครภัณฑ์ ของอาจารย์ และ นักศึกษาจาก จุฬาฯ แต่ง สคริปสำหรับงานประชาสัมพันธ์ของ โรงงานนครภัณฑ์ และ ลงบทความใน เว็บไซต์คณะของ จุฬาฯ ทางด้าน วัสดุภัณฑ์ Presentation สำหรับอาจารย์ 1,157 total views, no views today เก็บไว้อ่านเพลินๆ :

1,157 total views, no views today

(Read more ...)
September 18, 2016 @ 2:07 pm | Category:LOG | Tags: No tags

อับเดทงาน ประจำวันที่ 18 SEP 2016

455 total views, no views today

(Read more ...)