2. โจทย์ = A client wants to get more clicks on his ad and also raise his Quality Score. Which of these actions may get him more clicks but won’t raise his Quality Score?
a. Reduce prices on his inventory
b. Using the Shopping ad format
c. Adding an extension
d. Improving a lower-level page on his website

อธิบายโจทย์ : ลูกค้า ต้องการ Clicks ที่มากขึ้น บนโฆษณาของเขา และ ต้องการ Quality Score ที่สูงขึ้น การกระทำอะไรที่ทำให้ Click มากขึ้น แต่ไม่เพิ่ม Quality Score ?

การสังเกตุของ SearchMonopoly.com ; เราเห็นว่าเพิ่ม Clicks เกิด CTR มากขึ้น อาจจะตามมา ปัจจัยแรกที่เห็นชัดเจนคือการทำ Ad Extension.

1,367 total views, 1 views today

เก็บไว้อ่านเพลินๆ :