เมื่อเรามั่ว เราจะไม่รู้เหตุผลของการเติบโต
เมื่อเราไม่รู้เหตุผลของการเติบโต เราจะไม่มีอัตตราการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม

เมื่อเราไม่เป็นรูปธรรมเราจะไร้ทิศทาง
เมื่อเราไร้ทิศทาง คู่แข่งจะพบช่องโหว่ของเรา
เมื่อคู่แข่งพบช่องโหว่ของเรา เขาจะพัฒนาได้ดีกว่าเรา และ ลอกลายของเราและทำให้ดีกว่า

เมื่อคู่แข่งทำได้ดีกว่า และแข็งแรงกว่าเรา
เราจะตามหลังเขา

เมื่อเราตามหลังเขาเราจะค่อยๆหายไปจากตลาดออนไลน์

คนเข้าเว็บผม 10 คน ผมจะได้คนโทรมา 1 คน
โอกาสธุรกิจดีกว่า เมื่อเรา ทราบเหตุผลของการขายของเราเอง

เก็บไว้อ่านเพลินๆ :